Dům pro seniory VRANOVICE

Ceny:
Cena Státního fondu rozvoje bydlení v soutěži Stavba roku 2014
Soutěže: Stavba roku 2014
Zkráceně: Dům pro seniory VRANOVICE
Ulice: Náměstíčko 53
Město: Vranovice
Kraj: Jihomoravský

Popis objektu:

Budova Domu pro seniory Vranovice je realizována na bývalém Brownfields - bývalá budova JZD. Jedná se o částečnou rekonstrukci budovy bývalého JZD a částečně o novostavbu. Stavba je tvořena třemi bloky, které jsou orientovány do tvaru U. Ve vzniklém vnitrobloku je situována v přízemí objektu jídelna, která je prosvětlena třemi výraznými jehlanovitými světlíky ve střeše. Horizontální členění je z východní a západní strany zvýrazněno terasami.

Typologický druh stavby: Stavby pro bydlení (bytové domy, rodinné domy, domy pro seniory)
Kategorie: Rekonstrukce
Autor: Ing. arch. Leona Tupá
Ing. Jaroslav Muller
Dodavatel: VAŠSTAV s.r.o.
Investor: obec Vranovice