ÚOCHB AV v.v.i. A+B Rekonstrukce a dostavba centrá

Soutěže: Stavba roku 2014
Zkráceně: ÚOCHB AV v.v.i. A+B Rekonstrukce a dostavba centrá
Ulice: Flemingovo náměstí 2/2012
Město: Praha 6
Kraj: hl. m. Praha

Popis objektu:

Projekt zahrnoval výstavbu nové budovy "B" laboratoří organické chemie v centrální části areálu Ústavu organické chemie Akamedie věd ČR v Praze - Dejvicích, dokončené, zkolaudované a předané k užívání v dubnu 2014. Stavba svým "organickým" konceptem sférického trojúhelníku odkazuje na své hlavní funkční zaměření.

Typologický druh stavby: Stavby pro vzdělávání, vědu a výzkum (školy, laboratoře, školky)
Kategorie: Novostavba
Autor: Ing. arch. Ivan Šrom
Ing. arch. Kateřina Mašková, ČKA 00333
Dodavatel: Sdružení ÚOCHB
Investor: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR v.v.i.