36. U cukrovaru - Hübnerky

Soutěže: Stavba roku 2015
Zkráceně: U cukrovaru - Hübnerky
Ulice: Dolnocholupická
Město: Praha 12 - Modřany
Kraj: hl. m. Praha

Popis objektu:

Jelikož se jedná o první z několika fází výstavby, byla v rámci tohoto projektu založena nová uliční síť spolu s novými inženýrskými sítěmi. Stavba je součástí širšího rozvojového území v rámci brownfield po Modřanském cukrovaru. Předznamenává schválený urbanismus, jehož cílem je propojení okolí s nábřežím Vltavy pěší osou východ-západ. Konstrukční systém je kombinací ŽB stěnové a sloupové konstrukce doplněné v některých nadzemních podlažích o zděné nosné stěny, vodorovné konstrukce jsou tvořeny ŽB deskami.

Typologický druh stavby: Stavby pro bydlení (bytové domy, rodinné domy, domy pro seniory)
Kategorie: Novostavba
Energetický štítek: B
BIM: Ne
Náklady: 180000000 kč
Autor: Ing. arch. Milan Veselý
Dodavatel: Skanska a.s., divize Pozemní stavitelství, západ, závod Čechy 01
Investor: Skanska Reality a. s.