Areál ABB

Soutěže: Stavba roku 2015
Zkráceně: Areál ABB
Ulice:
Město: Trutnov
Kraj: Královéhradecký

Popis objektu:

Objekt ABB je umístěn do zářezu v terénu, dopravní obsluhu ve sklonech zajišťující bezproblémové zásobování těžkými nákladními vozidly i v průběhu zimních měsíců a v závislosti na dalším rozvoji území. Montážní hala je navržena jako jednopodlažní skeletová prefabrikovaná konstrukce. Jedná se o jednopodlažní halu obdélníkového půdorysu. Objekt je napojen na dopravní a technickou infrastrukturu v prostoru obchodní zóny Krkonošská.

Typologický druh stavby: Administrativní budovy (kanceláře, banky, úřady)
Kategorie: Novostavba
Energetický štítek: B
BIM: Ne
Autor: Ing. arch. Martin Vokatý
Ing. Vladimír Vokatý
Dodavatel: VCES a.s.
Investor: ABB a.s.