39. Základní škola v Dobřichovicích

Ceny:
Titul v soutěži Stavba roku 2015
Soutěže: Stavba roku 2015
Zkráceně: Základní škola v Dobřichovicích
Ulice: 5.května 40
Město: Dobřichovice
Kraj: hl. m. Praha
Počet hlasů: 1335

Popis objektu:

Území se nachází v centru Dobřichovic. Nový veřejný prostor vznikl před vstupem do školy a v pěší zóně s vodní kaskádou na jižní straně. Součástí pěší zóny je polosoukromý, ale otevřený školní dvůr. Stavba přímo navazuje na stávající budovu školy. Pěší zóna s vodní kaskádou na jižní straně míří přímo k veřejným prostorám dobřichovického zámku. Důležitá je blízkost k vodnímu toku Berounky. Dopravně je škola obsloužena přilehlou ulicí 5.května. V blízkosti je autobusová a železniční doprava. V ulici 5.května jsou uloženy stávající sítě, na které je stávající i nová budova napojena. Nosná konstrukce stavby byla navržena jako železobetonový skelet, kombinovaný systém s stěnami i nosnými sloupy (železobetonovými a ocelovými).

Typologický druh stavby: Stavby pro vzdělávání, vědu a výzkum (školy, laboratoře, školky)
Kategorie: Novostavba
Energetický štítek: B
BIM: Ne
Náklady: 50000000 kč
Autor: Šafer Hájek architekti s.r.o. – Oldřich Hájek, Jaroslav Šafer, Jakub Koníř, Olga Kostřížová, Pavel Lesenský, ing. arch. Laco Fecsu, Radek Toman
Projektant: AED project a. s.
Dodavatel: Subterra a.s.
Investor: Město Dobřichovice