56. Regenerace Benešovy třídy v Hradci Králové

Ceny:
postoupil do 2.kola v soutěži Stavba roku 2015
Soutěže: Stavba roku 2015
Zkráceně: Regenerace Benešovy třídy v Hradci Králové
Ulice: Benešova třída
Město: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký

Popis objektu:

Původní idea prostorového města je v projektu Regenerace Benešovy třídy nejen zachována, ale dokonce rehabilitována. Díky soudobému vyspělému stavebnictví projekt dokázal účelněji využít plochy v obou výškových úrovních. Byl zrušen stávající komplikovaný systém ramp a schodišť, spodní úroveň veřejných prostranství byla přestřešena železobetonovou stropní deskou čímž došlo k faktickému zvětšení veřejných ploch v obou úrovních. Po realizaci regenerace jsou tato původně těžko přístupná místa přehlednější a bezpečnější. Došlo k účelné segregaci základních typů dopravy – motorové, cyklistické a pěší – bez vytváření bariér. Díky novému konceptu veřejné zeleně, který spočívá zejména v instalaci dvou stromořadí, dvou ploch krytých zapletenými korunami stromů a v celkovém rozšíření a scelení ploch nízké zeleně, došlo ke zlepšení mikroklimatu uličního prostoru. Ke zlepšení mikroklimatu výrazně přispějí i nově navržené vodní prvky. Nové pojetí parteru přiláká do prostor Benešovy třídy zpět chodce a cyklisty a to především díky zvýšení bezpečnosti, tak i instalací nových možností k posezení a relaxaci. Tím dochází k žádoucímu oživení uličního prostoru.

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie: Rekonstrukce
Náklady: 156385 kč
Autor: Ing. arch. Pavel Zadrobílek
Ing. arch. Alexander Pur
Projektant: JIKA - CZ s.r.o.
Dodavatel: STAKO společnost s ručením omezeným
Investor: Statutární město Hradec Králové