58. Laserové centrum HiLASE

Ceny:
postoupil do 2.kola v soutěži Stavba roku 2015
Cena předsedy Senátu Parlamentu České republiky v soutěži Stavba roku 2015
Soutěže: Stavba roku 2015
Zkráceně: Laserové centrum HiLASE
Ulice:
Město: Dolní Břežany
Kraj: Středočeský

Popis objektu:

Objekt HiLase slouží jako výzkumné centrum repetičních laserů skládající se z dvoupodlažní laserové haly s termální a mechanickou stabilizací a třípodlažní prola-mované administrativní části. Při návrhu objektu samotného byl kladen důraz na citlivé začlenění objektu mezi okolní zástavbu s respektováním přilehlého zámku. Objekt je opticky rozdělen na dvě části – část administrativní a část s laserovou halou. Třípodlažní administrativní část je orientována severním směrem, kde tvoří jižní frontu pojatou jako levitující hmotu na ustouplé parterní části, přečleněnou pro-skleným atriem a decentním prolomením fasády. Výrazná konzola na nároží objektu akcentuje hlavní vstup do objektu a vytváří „obrazovku“ reflektující prostor pro před-náškový sál. V návaznosti na prolamovanou administrativní část je připojena dvoupodlažní výzkumná hala s technickým meziprostorem. Díky modulaci terénu je část objektu haly opticky zmenšena. Zelené valy vytvářejí optickou hru průchodů a průhledů a příjemný prostor parkového typu určeného k relaxaci. Objekt je zásobován z jižního hospodářského dvora, který díky zahloubení není z horizontu vidět. Společným prvkem, který se objevuje v interiéru, exteriéru a v parteru, je motiv laserového paprsku, nejvíce patrným užitím v dlažbě prostupující vnitřním a vnějším prostorem.

Typologický druh stavby: Stavby pro vzdělávání, vědu a výzkum (školy, laboratoře, školky)
Kategorie: Novostavba
Energetický štítek: C
BIM: Ne
Náklady: 95811704 kč
Autor: Ing. arch. Vladimíra Leníčková
Ing. arch. David Leníček
Ing. arch. Robert Leníček
Dodavatel: OHL ŽS, a.s.
Investor: Fyzikální ústav AV ČR,v.v.i.