Přeložka silnice I/34 Nová Ves – Božejov

Soutěže: Stavba roku 2008
Zkráceně: Přeložka silnice I/34 Nová Ves – Božejov
Ulice: Božejov, Nová Ves
Město: Božejov, Nová Ves
Kraj:

Popis objektu:

Přeložka silnice I/*34 v extravilánu obce, kategorie S 11,5/70, délka 3,415 m. V trase jsou 3 jednopolové mostní objekty, lokální biokoridor a podchod. Součástí stavyb byly přeložky inženýrských sítí, účelové komunikace, vegetační úpravy a rekultivace.

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie: Novostavba
Autor: DOPRAVOPROJEKT Brno a.s.

Ing Oldřich Hrazdíra
Dodavatel: STRABAG a.s.
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Přihlašovatel:
Plány:
příčný řez
podélný řez
Další soubory:
Články: