Obchodní a společenské centrum CENTRAL Kladno

Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2016 , Stavba roku 2016
Zkráceně: Obchodní a společenské centrum CENTRAL Kladno
Ulice: ul. Petra Bezruče
Město: Kladno
Kraj: Středočeský

Popis objektu:

Jedná se o ŽB monolitický skelet založený na velkoprůměrových pilotách s ocelovou konstrukcí střechy. Obvodový plášť s unikátní provětrávanou textilní fasádou. Stavba je umístěna v centru Kladna na místě bývalé malovýrobny. Ve dvoupodlažních garážích je celkem 680 parkovacích stání včetně LPG a CNG. Před hlavním vchodem je vybudovaná nová zastávka MHD. Na fasádě tvořené stěnou původní zástavby je umístěna pamětní deska věnovaná židovskému obyvatelstvu města Kladna. Na střeše jsou zelené intenzivní a extenzivní střechy. Součástí parkových úprav jsou jezírka a plazníky pro drobné obratlovce. V obvodovém plášti jsou vybudovány budky a hnízda pro ptactvo a netopíýy. Stavba je plně v souladu s vyhl. 398/2009 Sb.. Je umožněn bezbariérový přístup do všech podlaží, bezbar.WC, vyhrazená stání aj.

Typologický druh stavby: Stavby pro obchod a služby (restaurace, obchodní centra)
Kategorie: Novostavba
Energetický štítek: B
BIM: Ne
Autor: Taylor Chapman
Ing. arch David Lédl
Projektant: STOPRO spol. s r.o.
Arch.Design, s.r.o.
Dodavatel: GEMO Olomouc, spol. s r.o.
Přihlašovatel: GEMO Olomouc, spol. s r.o.
Investor: KCC Development s.r.o.