10. Severovýchodní tangenta v Mladé Boleslavi

Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2016
Zkráceně: Severovýchodní tangenta v Mladé Boleslavi
Ulice:
Město: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
Počet hlasů: 18

Popis objektu:

Komuikace o délce 1,635 km obsahuje komunikaci v kategorii MS4d 28,3/19,0/50 v místě čtyřpruhové komunikace a v místě dvoupruhové komunikace v kategorii MS2a 14,3/8, cyklostezku, komuniaci pro pěší. Komunikace vyústěná na Třídu Václava Klementa světelnou křižovatkou na severní straně a na jižní straně vyústěnou na okružní křižovatku na ulici Jičínská. Tímto komplexním řešením zahrnujícím demolice stávajících objektů se zpřístupnilo centrum města a zároveň odlehčilo velmi zatěžovaným komunikacím jako je ulice Jičínská, T.G.Masaryka a tř. V. Klementa. Jedná se o novostavbu. Stavba zlepšuje bezpečnost a plynulost sil. provozu ve městě, odstraňuje kolizní místa a přispívá ke snížení zátěže z dopravy v ulicích T.G.Masaryka a tř. V. Klementa. Celá trasa obsahuje jak komunikace pro pěší, tak cestu pro cyklisty.

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Náklady: 226800000 kč
Autor: Ing. Jindřich Jirák
Projektant: CR Project s.r.o.
Dodavatel: COLAS CZ, a.s.
Metrostav a.s.
H-INTES s.r.o.
Přihlašovatel: Středočeský kraj
Investor: Středočeský kraj
Plány:
01_Přehl sit
Celková situace SVT tangenta
Další soubory: Stavba roku_severovýchodní tangenta
Články: