II/329 Poděbrady - přemostění trati Českých drah

Ceny:
CENA HEJTMANA STŘEDOČESKÉHO KRAJE v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2016
CENA ZA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2016
Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2016
Zkráceně: II/329 Poděbrady - přemostění trati Českých drah
Ulice: Koutecká
Město: Poděbrady
Kraj: Středočeský

Popis objektu:

Most má 10 polí a celkovou délku 214 m při rozpětí hlavního pole přes zhlaví nádraží 26,5 m. Pro předpětí mostu jsou použity elektricky izolované kabely. Nové přemostění v centru Poděbrad nahrazuje dvoukolejný úrovňový železniční přejezd a spojuje dvě části města rozdělené frekventovanou železniční trati. Výrazně zlepšuje dopravní situace ve městě a bezpečnost provozu. Součástí stavby je též zřízení nového kruhového objezdu, který na jižním předmostí nahradil dopravně nepřehlednou 5ti ramennou křižovatku. Jedná se o novostavbu. Stavba mimoúrovňového křížení s železniční tratí podstatně zlepšuje bezpečnost a plynulost sil. provozu ve městě, odstraňuje kolizní místa a přispívá ke snížení zátěže z dopravy v okolním prostředí. Celá trasa obsahuje jak komunikace pro pěší, tak stezku pro cyklisty.

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: Petr Souček
Projektant: PONTEX spol. s r.o.
Dodavatel: M-SILNICE a.s.
SMP CZ, a.s.
Přihlašovatel: M - Silnice a.s.
Investor: Středočeský kraj
Plány:
PodRezClanek
PricRezClanek
PudorysClanek
situace stavby
Další soubory:
Články: