Dostavba areálu Muzea lidových staveb v Kouřimi - 1. etapa

Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2016
Zkráceně: Dostavba areálu Muzea lidových staveb v Kouřimi - 1. etapa
Ulice: Ruská
Město: Kouřim
Kraj: Středočeský

Popis objektu:

Kombinace zděných a roubených konstrukcí řešených tradičními řemeslnými technologiemi. Stavební objekty se nacházejí v areálu Muzea lidových staveb v Kouřimi a spolu s nimi vytvářejí koncept prezentace charakteru a urbanistického prostoru české lidové architektury. Stavba využívá přilehlé městské parkoviště a je napojena na příjezdovou komunikaci v ul. Ruská. Dostavba areálu je proměnou roztříštěného uspořádání budov původně záchranného skanzenu v ucelenou koncepci prezentace architektury českého venkova s důrazem na středočeskou lidovou architekturu. Jedním z cílů stavby je vytvořit v okolí staveb prezentaci české venkovské kulturní krajiny (sady, louky a pastviny, v budoucnosti i pole). Stavba je umístěna ve svažitém terénu stávajícího areálu. Jednotlivé stavby jsou v rámci možností definovaných jejich charakterem řešeny bezbariérově.

Typologický druh stavby: Stavby pro kulturu a osvětu (kina, divadla, knihovny, kongresová centra, muzea, koncertní sály, církevní stavby)
Kategorie: Rekonstrukce a dostavba
BIM: Ne
Dotace: 29444946 kč
Autor: Dipl. Arch. Irena Hrabincová, ARB
Projektant: IHARCH, s.r.o.
Dodavatel: BFK service a.s.
GEMA ART GROUP a.s.
Spoluautor: Mgr. Vladimír Rišlink
Přihlašovatel: Středočeský kraj
Investor: Středočeský kraj