Dačického dům

Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2016
Zkráceně: Dačického dům
Ulice: Komenského nám.
Město: Kutná Hora
Kraj: Středočeský

Popis objektu:

Rekonstrukce památkově chráněného objektu s prosklenou dostavbou atria. Svislé konstrukce kamenné zdivo, vodorovné konstrukce, klenby a dřevěné trámy. Restaurování středověkých prvků - ostění, dlažeb, omítek, maleb. Stavba se nachází v centru památkové rezervace Kutná Hora. Rohový dům vystupuje barokní fasádou do Komenského nám a Rejskovy ulice. Před vstupem do domu rozšířený chodník-odpočinková a nástupní plocha. Dopravní napojení přímo z přilehlé místní komunikace jak pro motorizované, tak pro pěší. Inženýrské sítě-vodovod, plynovod, elektrokabel NN, datový kabel, kanalizace, parking 15 vozů přímo u domu. Středověký dům byl sídlem utrakvistického biskupa Filipa Villanuovi Sidonského a rodištěm kronikáře Mikuláše Dačického z Heslova a bude sloužit jako informační centrum kulturního dědictví UNESCO. Převážná část výstavních ploch je přístupná bezbariérově výtahem - přízemí,1.patro, 2.patro,1.suterén plošinou, 2.suterén pouze zprostředkovaně elektronickým záznamem.

Typologický druh stavby: Stavby pro kulturu a osvětu (kina, divadla, knihovny, kongresová centra, muzea, koncertní sály, církevní stavby)
Kategorie: Rekonstrukce
BIM: Ne
Dotace: 44779687 kč
Autor: Studio Archa s.r.o.
Projektant: ASK PROJEKT s.r.o.
Dodavatel: INGBAU CZ s.r.o.
Kutnohorská stavební s.r.o.
Přihlašovatel: Město Kutná Hora
Investor: Město Kutná Hora
Arkus5 s.r.o.