Environmentální centrum NATURA PARK v Pardubicích

Ceny:
postoupil do 2.kola v soutěži Stavba roku 2016
Cena Státního fondu životního prostředí a Centra pasivního domu v soutěži Stavba roku 2016
Soutěže: Stavba roku 2016
Zkráceně: Environmentální centrum NATURA PARK v Pardubicích
Ulice: Štolbova 2874
Město: Pardubice
Kraj: Pardubický

Popis objektu:

Projekt zapadá do širšího urbanistického projektu Odboru hlavního architekta s názvem Náhrdelník Chrudimky, který si klade za cíl oživit nábřeží řeky ve městě. Samotné místo stavby se nachází v městském obvodu I. Města Pradubice, na rohu ulic Štolbova a Tyršovo nábřeží na břehu řeky Chrudimky v zóně IPRM, na st. p. č. 11300, 11303 a 11307 v k.ú. Pardubice. Stavba má tři podlaží. V podzemí je užit monolitický beton, nadzemní části jsou ze stěnového celodřevěného masivního systému. Fasády jsou dvouplášťové s provětrávanou mezerou s masivní vrstvou tepelné izolace. Objekt disponuje parkovacími místy v rozsahu 3+1, je napojen na vodovod, kanalizaci CZT a telekomunikační sítě. Dopravně je objekt napojen novým sjezdem z ulice Štolbova s hlavním vstupem z promenády s cyklostezkou. Je koncipován jako objekt s nízkými provozními náklady, při stavbě byl kladen důraz na využití materiálů a technologií s malou ekologickou stopou z přírodních obnovitelných zdrojů. Objekt je řešen jako bezbariérový. V budově je umístěn výtah s úpravami pro dopravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Je vybudováno také parkovací stání vyhrazené pro tělesně postižené.

Typologický druh stavby: Stavby pro kulturu a osvětu (kina, divadla, knihovny, kongresová centra, muzea, koncertní sály, církevní stavby)
Kategorie: Novostavba
Energetický štítek: B
BIM: Ne
Autor: Ing. arch. Tomáš Med
Dodavatel: STAKO společnost s ručením omezeným
Investor: Ekocentrum PALETA, z.s.