Návštěvnické středisko Dům přírody Moravského krasu v Blansku

Soutěže: Stavba roku 2016
Zkráceně: Návštěvnické středisko Dům přírody Moravského krasu v Blansku
Ulice: Skalní mlýn 96
Město: Blansko
Kraj: Jihomoravský

Popis objektu:

Stavba skalního mlýna umístěna v místě původní terénní stanice CHKO Moravský kras. Střechy jsou tvořeny dřevoocelovým krovem, který je vynášen nosnými zdmi z cihelných bloků, příp. monolitickými železobetonovými pohledovými zdmi a sloupy. Stropy jsou železobetonové monolitické. Obě stavby jsou umístěny v blízkosti stávajících komunikací a odklání pěší provoz do svého středu, kde vytváří komfortní průchod i kryté veřejné venkovní prostranství. Obě stavby jsou také napojeny na technickou infrastrukturu, dopravně a provozně napojeny na stávající síť místních komunikací. Parkovací stání jsou zajištěna na blízkých záchytných parkovištích. Stavba je provedena v nízkoenergetické třídě A, je zde využíváno tepelné čerpadlo, rekuperace vzduchu a tzv. šedá voda z ČOV, kamenný a dřevěný obklad fasád. Obě stavby jsou řešeny bezbariérově, na Skalním mlýně je použit výtah pro přístup do patra.

Typologický druh stavby: Stavby pro kulturu a osvětu (kina, divadla, knihovny, kongresová centra, muzea, koncertní sály, církevní stavby)
Kategorie: Novostavba
Energetický štítek: B
BIM: Ne
Autor: Ing. arch. Pavel Pekár
Jolana Karásková
Bořek Knytl
Dodavatel: SYNER Morava, a. s.
Investor: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, organizační složka státu
Plány: Zobrazit více plánů
Širší vztahy
Situace
Půdorys
Půdorys
Řez
Řez
Další soubory:
Články: