7. ESSENS EUROPE SE v Brně

Soutěže: Stavba roku 2016
Zkráceně: ESSENS EUROPE SE v Brně
Ulice: Zaoralova 3045/1e
Město: Brno
Kraj: Jihomoravský

Popis objektu:

Stavba je orientována v okrajové části průmyslové zóny významných zaměstnavatelů Jihomoravského kraje ZETOR TRACTORS a.s. a Česká televize Brno. Došlo k obnově jednoho z Brněnských brownfields. Stavba administrativní budovy je tvořena železobetonovým skeletem se skládaným stropem a stropními panely spirol. Jádro stavby je provedeno monolitické, železobetonové a s vyloženým schodištěm. Stavba je velice dobře napojena na výpadové komunikace a dále pak na dálniční síť. Technická infrastruktura byla vybudována původním majitelem pozemků v rámci první etapy - příprava území. Objekt čítá 30 parkovacích míst. V rámci přípravy staveniště byla likvidována ekologická zátěž po s.p. Zetor, který tento pozemek používal jako skladovou plochu stavební suti a provozních kapalin zemědělských strojů. Administrativní objekt a navazující plochy jsou řešeny bezbariérově s možností zaměstnávání imobilních občanů.

Typologický druh stavby: Administrativní budovy (kanceláře, banky, úřady)
Kategorie: Rekonstrukce a dostavba
Energetický štítek: B
BIM: Ne
Autor: Ing. arch. Zdeněk Bureš
Jiří Kolařík
Martina Deutschová
Dodavatel: Skyscraper s.r.o.
Investor: BRICKS REAL ALFA s.r.o.