Městský okruh Praha - Tunelový komplex Blanka

Ceny:
Titul v soutěži Stavba roku 2016
CENA ČESKÉ KOMORY INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ v soutěži Stavba roku 2016
Soutěže: Stavba roku 2016
Zkráceně: Městský okruh Praha - Tunelový komplex Blanka
Ulice:
Město: Praha
Kraj: hl. m. Praha

Popis objektu:

Tunelový komplex Blanka je součástí vnitřního městského okruhu Prahy, který navazuje na stavbu Strahovského automobilového tunelu. Směrem na Letnou kopíruje stávající ulice Patočkova a Milady Horáková. U stadionu Sparty se tunel stáčí ke Královské dvoraně (Stromovka), dále podchází pod Vltavou a vyúsťuje v Troji, kde je napojen na ulici Nová Povltavská. Jedná se o náročnou dopravní stavbu realizovanou v centru města na hranici památkové zóny. Soubor staveb tvoří dva souběžné tunelové tubusy se 2 nebo 3 jízdními pruhy včetně 4 vjezdových a 5 výjezdových ramp, součástí souboru jsou též strojovny vzduchotechniky včetně dvou větracích šachet a vzduchotechnických tunelů. Do souboru patří také výstavba Trojského mostu, mostu Svatovítská a výstavba podzemních garáží na Letné a na Prašném mostě. V rámci MO Blanka bylo vysázená náhradní výsadba zeleně. Došlo k ozelenění ploch. Tramvajová trať byla z větší částí při obnově zatravněná.

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: METROPROJEKT Praha a.s.
SATRA, spol. s r. o.
PUDIS a.s.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Investor: Hlavní město Praha
Plány: Zobrazit více plánů
Situace
Profil
Profil
Brusnický tunel
Dejvický tunel
Bubenečský tunel
Další soubory:
Články: