Park u Rakováčku v Rokycanech

Ceny:
CENA ZA VEŘEJNÝ PROSTOR MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ A ASOCIACE PRO URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ v soutěži Stavba roku 2016
Soutěže: Stavba roku 2016
Zkráceně: Park u Rakováčku v Rokycanech
Ulice: Štáhlavská
Město: Rokycany
Kraj: Plzeňský

Popis objektu:

Stavba se nachází na jihozápadním okraji města Rokycany. Unikátní povodňový park je atraktivní místo k odpočinku. Návštěvníkům umožňuje blízký kontakt s vodou a přírodou uprostřed města. Složené koryto s pozvolnými tvary bylo navrženo ve spolupráci s architektem. Hlavními konstrukčními prvky bylo zemní koryto v kombinaci s menšími kameny (kyneta), kamenná rovnanina a zatravněná zemní berma a niva. Revitalizace by měla v dlouhodobém horizontu zlepšit stávající přírodní poměry v řešeném území. V Rakovském potoce se nachází rak kamenáč (kriticky ohrožený druh) a v parku hnízdí ledňáček říční. Stavba neslouží k bezbariérovému užívání.

Typologický druh stavby: Veřejná prostranství (náměstí, parky), krajinné úpravy
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: Zdeňka Zymáková
Ing. arch. Petr Hlaváček
Dodavatel: STAVMONTA spol. s r.o.
Investor: Město Rokycany