17. Národní památkový ústav v Ostravě

Ceny:
postoupil do 2.kola v soutěži Stavba roku 2016
Soutěže: Stavba roku 2016
Zkráceně: Národní památkový ústav v Ostravě
Ulice: Odboje 1
Město: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský

Popis objektu:

Stavba realizovaná letech 1932 - 1933, vystavěna ve stylu moderního purismu, byla původně využívána jako sociálně-zdravotní ústav. Za války byla sídlem gestapa, po válec pak opět zdravotnickým zařízením. Jedná se o památkově chráněný objekt. Rekonstruovaná stavba se nachází na exponovaném veřejném prostranství, její bezprostřední okolí tvoří zeleň. U objektů A a B byla provedena kompletní rekonstrukce zděné budovy. U objektu C se jednalo o kompletní rekonstrukci kombinovaného systému zdivo/železobeton. Objekt je umístěn u zeleně a v blízkosti veřejné komunikace. Realizována byla nová příjezdová cesta a chodník. V rámci rekonstrukce bylo provedeno 30 parkovacích míst. Součástí stavby byla rehabilitace okolní veřejné zeleně včetně nové výsadby a tzv. náhradní výsadby za pokácenou zeleň. Jedná se bezbariérově přístupný objekt.

Typologický druh stavby: Administrativní budovy (kanceláře, banky, úřady)
Kategorie: Rekonstrukce
Energetický štítek: B
BIM: Ne
Autor: Ing. arch. Michal Šourek
Akad. arch. Pavel Hřebecký
Marián Jurga
Dodavatel: Sdružení "Průmstav - VOKD"
Investor: Národní památkový ústav