19. Rekonstrukce Volmanovy vily v Čelákovicích

Ceny:
postoupil do 2.kola v soutěži Stavba roku 2016
CENA POROTY v soutěži Stavba roku 2016
Soutěže: Stavba roku 2016
Zkráceně: Rekonstrukce Volmanovy vily v Čelákovicích
Ulice: Stankovského 1200
Město: Čelákovice
Kraj: Středočeský

Popis objektu:

Stavba je umístěna v soukromém areálu, na hraně svahu nad bývalým záplavovým územím Labe. Z této strany je zdaleka viditelná a tvoří krajinnou dominantu. Volmanova vila patří k nejrozsáhlejším stavbám svého druhu, realizovaným v druhé polovině 30. let v Čechách. Autory vily jsou dva zastánci vědeckého funkcionalismu Karel Janů a Jiří Štursa. Nosný systém je tvořen železobetonovými sloupy a stropními monolitickými železobetonovými deskami. Obvodové stěny a vnitřní příčky jsou vyzděny z betonových dutých tvárnic, některé vnitřní stěny jsou monolitické. Objekt má v areálu vlastní vjezd a příjezdovou komunikaci, parkování 4 osobních automobilů je možné přímo u pozemku. Objekt není řešen jako bezbariérový, zajištění alespoň částečné bezbariérovosti bylo jedním z mála požadavků investora. Součástí celkové rekonstrukce proto byla vestavba výtahu mezi 1. a 2. nadzemním podlažím.

Typologický druh stavby: Stavby pro bydlení (bytové domy, rodinné domy, domy pro seniory)
Kategorie: Rekonstrukce
BIM: Ne
Autor: Jan Tomeš
Ing.Akad.arch. Marek Tichý
Magdalena Kürfurstová
Dodavatel: SP Stavební s.r.o.
Investor: Vila Volman k.s.