Modernizace trati Tábor - Sudoměřice

Ceny:
Titul v soutěži Stavba roku 2016
Soutěže: Stavba roku 2016
Zkráceně: Modernizace trati Tábor - Sudoměřice
Ulice: Tábor - Sudoměřice
Město: Tábor
Kraj: Jihočeský

Popis objektu:

Obsahem stavby bylo zejména zdvoukolejnění celého úseku trati a úprava geometrické polohy hlavních kolejí. V úseku mezi stanicí Chotoviny a Sudoměřicemi u Tábora byly zřízeny 2 směrové přeložky trati. Stavba se nachází na území okresu Tábor v Jihočeském kraji. Trať je součástí IV. tranzitního železničního koridoru, který představuje významné spojení Berlína, Prahy, Drážďan a Lince. Centrum města Tábor je památkovou rezervací. Je významným turistickým centrem lákajícím zejména na historii husitského hnutí. Pro turismus je proto modernizace a zdvoukolejnění této trati nezbytné. Byly zde zřízeny 2 nové mosty poblíž rybníka, jež propojují nově vznikající biokoridor a zajišťují tak migrační trasy. Pro omezení hluku byly vystavěny protihlukové stěny v hustě osídlených oblastech. Pro bezpečnosti cestujících byla ve stanici a zastávce vybudována nová nástupiště s bezbariérovým přístupem a nové podchody vedené napříč kolejištěm umožňující mimoúrovňové křížení pěších s železnicí.

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie: Rekonstrukce
BIM: Ne
Autor: SUDOP PRAHA a.s.
Dodavatel: OHL ŽS, a.s.
Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace