35. Kaple sv. Václava ve Voletinách

Soutěže: Stavba roku 2016
Zkráceně: Kaple sv. Václava ve Voletinách
Ulice: Nad Kaplí 834/2
Město: Voletiny, Turnov
Kraj: Liberecký

Popis objektu:

Jedná se o donátorský projev místního podnikatele, který chtěl vystavět něco s přesahem mimo jeho obor. Po vzoru jeho předchůdců padla volba na menší sakrální objekt - kapli zasvěcenou sv. Václavovi. Kaple je založena na základových pásech hloubky 0,9 m. Svislá nosná konstrukce je vyzděna z oboustranného pískovcového nepravidelného haklíkového zdiva z božanského pískovce. Střecha je tvořena dřevěnými trámy a prkny. Stavba je umístěna před areálem společnosti investora v místě, kde cyklostezka a výletní cesta opouští domky obce a pokračuje dále do volné podkrkonošské krajiny. Objekt nemá nároky na technickou a dopravní infrastrukturu. Přístup k objektu řešen bezbariérově.

Typologický druh stavby: Stavby pro kulturu a osvětu (kina, divadla, knihovny, kongresová centra, muzea, koncertní sály, církevní stavby)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: Michal Ježek
Projektant: ATELIER TSUNAMI s.r.o.
Dodavatel: REPARE TRUTNOV s.r.o.
Investor: Farmers, s.r.o.