Aplikační centrum BALUO v Olomouci

Soutěže: Stavba roku 2016
Zkráceně: Aplikační centrum BALUO v Olomouci
Ulice: U Letiště 847/30
Město: Olomouc
Kraj: Olomoucký

Popis objektu:

Stavba se nachází v zastavěné části města Olomouce, v areálu fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého. Od východu s řešenou plochou sousedí s pozemky olomouckého letiště, od západu s univerzitními kolejemi, z jihu pak navazuje zástavba rodinných domů. Vjezd do areálu je ze třídy Míru, která v těchto místech na okraji města přechází v okresní silnici směr Ústín a Těšetice. Návrh urbanisticko-architektonického řešení areálu vychází ze skutečností daných aktuálními parametry řešeného území a především z charakteru okolní zástavby. Celá koncepce je řešena v souladu s platným územním plánem a také v souladu se zadáním objednatele tak, aby byl naplněn program nového využití řešeného území. Celý komplex se skládá ze 4 budov a z důvodů financování se dělí na dvě samostatné investiční akce. První je Aplikační centrum BALUO v areálu fakulty tělesné kultury UP v Olomouci, která obsahuje 3 stavby a je předmětem tohoto projektu, druhou akcí je Centrum kinantropologického výzkumu Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, která se bude realizovat v následujících letech. Nový areál bude tedy ve výsledku tvořen jednou rekonstruovanou stávající budovou (bývalá prádelna – SO.01 – budova A, která zatím není realizovaná) a třemi novými objekty, které na ni bezprostředně navazují.

Typologický druh stavby: Stavby pro vzdělávání, vědu a výzkum (školy, laboratoře, školky)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: Ing. Miroslav Pospíšil
Projektant: ateliér-r, s.r.o.
Dodavatel: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Investor: Univerzita Palackého v Olomouci
Plány:
Výkresy
Další soubory:
Články: