50. Tréninková hokejová hala v Třinci

Soutěže: Stavba roku 2016
Zkráceně: Tréninková hokejová hala v Třinci
Ulice: Frýdecká
Město: Třinec
Kraj: Moravskoslezský

Popis objektu:

Tréninková hokejová hala se nachází v ul. Frýdecká v Třinci v těsném sousedství nově vybudované WERK ARÉNY. Stavba byla zahájena v dubnu 2015, zkušební provoz haly byl povolen v květnu 2016, kolaudace proběhne v srpnu 2016. Objekt tréninkové hokejové haly je možné rozdělit na dvě samostatné části – část vlastní hokejové haly s ledovou plochou a sociální a technickou část se zázemím pro sportovce a diváky. Obě části jsou navzájem propojeny a tvoří spolu jeden celek. Kromě ledové plochy a navazujícího sociálního a technického zázemí je ve 2NP objektu umístěn prosto pro kondiční cvičení, místo pro posezení s barem, kde budou návštěvníkům nabízeny teplé a studené nápoje, pochutiny a moučníky. Šatny pro sportovce jsou situovány do 1NP, u šaten se nachází sprchy a sociální zázemí. Objekt vlastní haly je navržen jako ocelová zateplená hala se sedlovou střechou, nosná konstrukce je tvořena plnostěnnými rámy, kloubově uloženými na základové konstrukce. Zateplení je navrženo v rámci opláštění, které je doplněno zděnou podezdívkou z cihelných bloků. Pro opláštění stěn jsou zvoleny panely PUR s horizontálním členěním. Střešní plášť je navržen jako dvouplášťová střecha. Hlavní ocelová konstrukce haly je doplněna v rozích zděnými vestavky.

Typologický druh stavby: Stavby pro tělovýchovu a sport (tělocvičny, hřiště, stadiony, plavecké bazény)
Kategorie: Novostavba
Energetický štítek: C
BIM: Ne
Autor: DELTA Třinec, s.r.o.
Projektant: DELTA Třinec, s.r.o.
Dodavatel: SYNER, s.r.o.
Investor: HC OCELÁŘI TŘINEC občanské sdružení