Rekonstrukce TT Liberec - Jablonec nad Nisou

Soutěže: Stavba roku 2016
Zkráceně: Rekonstrukce TT Liberec - Jablonec nad Nisou
Ulice:
Město: Liberec
Kraj: Liberecký

Popis objektu:

Městská tramvajová trať Lidové Sady – Horní Hanychov v Liberci je v celé délce provozována v rozchodu 1435 mm a mezi lety 1990 a 2005 prošla celkovou rekonstrukcí. Jednokolejná meziměstská tramvajová trať Liberec – Jablonec nad Nisou, uvedená do provozu v 50. letech, prošla zásadní rekonstrukcí v celé délce na konci 70. let. Představovaná stavba zahrnuje dva úseky na meziměstské tramvajové trati, které byly projekčně i realizačně připravovány v totožném časovém období a jejich zhotovitel byl vybrán v rámci jednoho výběrového řízení. Stavba „Rekonstrukce TT Liberec – Jablonec nad Nisou – 2 stavby“ tak má dvě části, a to stavbu „Modernizace TT Liberec – Jablonec nad Nisou v úseku Nová Ruda – Vratislavice, výhybna“ a stavbu „Modernizace TT Liberec – Jablonec nad Nisou v úseku Měnírna – Brandl“. Obě části byly řešeny po technické stránce dle stejných zásad, se shodným technickým řešením.

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie: Rekonstrukce
BIM: Ne
Projektant: VALBEK, spol. s r.o.
Dodavatel: COLAS-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec
Investor: Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec nad Nisou, a.s.