Elektrizace trati Šumperk - Kouty nad Desnou

Ceny:
CENA STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY v soutěži Stavba roku 2016
Soutěže: Stavba roku 2016
Zkráceně: Elektrizace trati Šumperk - Kouty nad Desnou
Ulice:
Město: Šumperk - Kouty nad Desnou
Kraj: Olomoucký

Popis objektu:

Nově elektrifikovaná trať Šumperk - Kouty nad Desnou soustavou 3 kV ss v celkové délce 19 300 m a nově modernizovaná železniční infrastruktura. Elektrizace zabezpečí nižší hlukovou a emisní zátěž proti dieslové a motorové trakci. Regionální trať Šumperk - Kouty n. D. je napojena na elektrizovanou železniční síť ve směru Zábřeh na Moravě a koridor Ostrava - Praha, napojení na krajské město Olomouc, zvýšení ekonomické konkurenceschopnosti obyvatel.

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie: Rekonstrukce a dostavba
BIM: Ne
Autor:
SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Dodavatel: EŽ Praha a.s.
EUROVIA CS, a.s.
Investor: Svazek obcí údolí Desné
Plány:
Celková situace stavby 1
Další soubory:
Články: