Viladomy na Vackově v Praze

Soutěže: Stavba roku 2017
Zkráceně: Viladomy na Vackově v Praze
Ulice: Olgy Havlové
Město: Praha
Kraj: hl. m. Praha
Stát: Česká republika

Popis objektu:

Jedná se o území vymezené na severu parkem Židovské pece, na jihu zástavbou podél ulice Malešická a na východě ulicí Na Vackově a navazujícími řadovými RD. Domy mají železobetonový monolitický skelet, založení na pilotech, plochou střechu a ručně profilovanou minerální fasádní omítku. V principu jsou páteřní komunikace napojeny jednak do ulic Na Vackově a Pod Lipami ve východní části a jednak na dočasnou komunikaci, ústící na ulici Malešickou. Na tyto komunikace jsou napojeny chodníky uvnitř území a vjezdy do podzemních garáží jednotlivých objektů obytného souboru.

Typologický druh stavby: Stavby pro bydlení (bytové domy, rodinné domy, domy pro seniory)
Kategorie: Novostavba
Energetický štítek: B
BIM: Ne
Projektant: Schindler Seko architekti s.r.o.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Investor: Metrostav Vackov a.s.