3. Bytový soubor na Vackově v Praze

Soutěže: Stavba roku 2017
Zkráceně: Bytový soubor na Vackově v Praze
Ulice:
Město: Praha
Kraj:
Stát: Česká republika

Popis objektu:

Jedná se o území vymezené na severu parkem Židovské pece, na jihu zástavbou podél ulice Malešická a na východě ulicí Na Vackově. Objekt A se nachází v zóně B na východním okraji staveniště. Jedná se o pětipodlažní bytový objekt se třemi samostatnými vstupy. Půdorysné rozměry objektu jsou cca 62,4 x 17,5 m. Objekt B je bytový dům se třemi výškovými úrovněmi od 3. do 5. NP se čtyřmi samostatnými vstupy. Objekt C je bytový dům se třemi výškovými úrovněmi od 4. do 5. NP s pěti samostatnými vstupy. V principu jsou páteřní komunikace napojeny jednak do ulic Na Vackově a Pod Lipami ve východní části a jednak na dočasnou komunikaci, ústící na ulici Malešickou. Na tyto komunikace jsou napojeny chodníky uvnitř území a vjezdy do podzemních garáží jednotlivých objektů obytného souboru.

Typologický druh stavby: Stavby pro bydlení (bytové domy, rodinné domy, domy pro seniory)
Kategorie: Novostavba
Energetický štítek: B
BIM: Ne
Náklady: 313067031 kč
Autor: MS architekti, s.r.o.
Projektant: VPÚ DECO PRAHA a.s.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Investor: Metrostav Vackov a.s.