Dejvice house v Praze

Ceny:
Cena Státního fondu rozvoje bydlení v soutěži Stavba roku 2017
Soutěže: Stavba roku 2017
Zkráceně: Dejvice house v Praze
Ulice: Wuchterlova 584
Město: Praha
Kraj: hl. m. Praha
Stát: Česká republika

Popis objektu:

Stavební parcela je součástí městské památkové zóny Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice a zároveň se nachází v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace. Objekt je součástí kompaktní blokové zástavby domů a tvoří jeden z rohů bloku. Objem objektu je orientován jižním směrem do ulice Wuchterlova a je zalomen. Tvoří tak jeden z rohů dosud nepojmenovaného náměstí v pražských Dejvicích, kterému osově vévodí budova Husova sboru. Zalomení se projevuje také ve dvorním traktu, kde fasáda kvůli půdorysné geometrii tvoří o poznání menší plochu než uliční fasáda. Objekt byl dokončen v roce 1932. Stávající svislé nosné konstrukce objektu jsou tvořeny plnými cihlami, stávající vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny různými technologiemi - železobetonovými monolitickými deskami a keramickými stropy s vložkami SIMPLEX.

Typologický druh stavby: Stavby pro bydlení (bytové domy, rodinné domy, domy pro seniory)
Kategorie: Rekonstrukce
Energetický štítek: E
BIM: Ne
Autor: Karel Poucha
Ing. arch. Petr Drexler
Štěpán Mančík
Projektant: Štěpán Mančík
Dodavatel: STRABAG a.s.
Přihlašovatel: Pražská správa nemovitostí s.r.o.
Investor: Pražská správa nemovitostí s.r.o.