Viadukty přes údolí potoka Hrabyňka a údolí potoka Kremlice

Ceny:
Titul v soutěži Stavba roku 2017
Nominace na TITUL v soutěži Stavba roku 2017
Soutěže: Stavba roku 2017
Zkráceně: Viadukty přes údolí potoka Hrabyňka a údolí potoka Kremlice
Ulice: Karoliny Světlé 25
Město: Mokré Lazce
Kraj: Moravskoslezský

Popis objektu:

Silnice I/11 je součástí významného severomoravského silničního tahu v trase Opava – Ostrava – Mosty u Jablunkova a zajišťuje také spojení se Slovenskem.Stávající komunikace mezi Opavou a Ostravou v současné době již nevyhovuje z kapacitního ani bezpečnostního hlediska. Proto je zde navržena nová trasa v kategorii 22,5/80, která zkapacitní řešený úsek a umožní odvést dopravu z obcí Hrabyně, Velká Polom a Josefovice. Území je poměrně členité, hlavní trasa křižuje hluboká údolí i menší rokle s trvalými či občasnými vodotečemi, křížení se stávajícími komunikacemi je řešeno mimoúrovňově. Oba viadukty mají podobné uspořádání a oba byly stavěny podobnou technologií. Ocelová konstrukce byla postupně sestavena za opěrami a následně byla vysunuta do projektované polohy. Rozdíly v konstrukci a postupech výstavby vyplývající z konfigurace terénu, vedení trasy a technologických preferencí jednotlivých zhotovitelů. Pro oba jízdní směry je navržena jedna nosná konstrukce, tvořená spřaženým ocelobetonovým komorovým nosníkem se široce vyloženými konzolami. Komorový nosník je sestaven z ocelového koryta a betonové desky. Konstrukční řešení vychází z uspořádání mostu přes Lochkovské údolí postaveném na Silničním okruhu kolem Prahy. Od tohoto mostu se však liší tvarem vnějších podélníků a mostovkové desky. Most přes údolí potoka Hrabyňka celkové délky 327 m přemosťuje hluboké údolí. Viadukt přes údolí potoka Kremlice je největší mostní objekt na stavbě silnice I/11. V předchozím stupni projektové dokumentace (DZS) byl navržen obloukový most s délkou přemostění 526,4 m a s obloukem o rozpětí 180,0 m a vzepětí 40,0m.

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Projektant: Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Dodavatel: EUROVIA CS, a.s.
Přihlašovatel: Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
EUROVIA CS, a.s.
Skanska a.s.
Firesta - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava