14. Firemní sídlo společnosti Lumius ve Sviadnově

Ceny:
Nominace na TITUL v soutěži Stavba roku 2017
Soutěže: Stavba roku 2017
Zkráceně: Firemní sídlo společnosti Lumius ve Sviadnově
Ulice: Horní 700
Město: Sviadnov
Kraj: Moravskoslezský
Stát: Česká republika
Počet hlasů: 189

Popis objektu:

Administrativní budova sloužící pro účely sídla firmy Lumius. Kompozičně je objekt sestaven z několika pravoúhlých kvádrů (hmot), které jsou spojeny společnými prostory. Jednotlivé kvádry jsou vystrčeny a tvoří závětří v místech, kde je předpokládaný pohyb pracovníku mezi vnitřními prostory a exteriérem zahrady. Na zelené střechy v úrovni 2. NP je umožněn přístup pomocí zelených ramp, které jsou propojeny s okolní zahradou. Objekt je navržen dvoupodlažní, s přidanou hodnotou zajímavých setkávacích prostor v rámci objektu. Objekt je tvořen z monolitických železobetonových konstrukcí v kombinaci s ocelovými prvky. Je opláštěný fasádními deskami šedé barvy. Dominantní prvkem stavby je zelená stěna tvořená popínavými rostlinami přecházejícími z exteriéru do interiéru. Fasádní desky jsou použity i ve vnitřních prostorách a mají tak jasně vymezovat jednotlivé hmoty stavby. Podlahy a podhledy jsou řešeny dle účelu jednotlivých místností. Dominantním prvkem ve vstupních prostorách je skleněné schodiště a architektonické řešení recepčního pultu. Na střechách 2.NP budou umístěny fotovoltaické panely a větrné elektrárny, které podporují technicistní vzhled budovy. Budova je umístěna zhruba ve středu stavebních pozemků. Část pozemku směrem k hlavní komunikaci je věnována parkování. Zbylé části parcel řešeny jako zahrada s fotbalovým hřištěm pro relaxaci zaměstnanců. Pozemky jsou kompletně oploceny. Stavba je konstrukčně řešena kombinací monolitického železobetonu a oceli. Jednotlivé části domu tvoří ŽB "bedny",které vytvářejí prostor převýšené vstupní haly. Stavba zachycuje veškeré dešťové vody a užívá je pro další potřeby, jsou použity FVT panely na střeše, pro výrobu el. energie. Objekt je v podstatě soběstačný.V interiéru je použita vertikální zahrada o ploše 80 m2, která zvelebuje mikroklima v celé budově. Stavba je řešena bezbariérově v 1.NP, ale není určena pro osoby se sníženou pohyblivostí.

Typologický druh stavby: Administrativní budovy (kanceláře, banky, úřady)
Kategorie: Novostavba
Energetický štítek: B
BIM: Ne
Náklady: 80000000 kč
Autor: Projektstudio EUCZ s.r.o.
Ondřej Klimek
David Kotek
Projektant: Projektstudio EUCZ s.r.o.
Přihlašovatel: Projektstudio EUCZ s.r.o.
Investor: Lumius spol s.r.o.