18. Rekonstrukce a dostavba areálu Obecní dvůr v Praze

Soutěže: Stavba roku 2017
Zkráceně: Rekonstrukce a dostavba areálu Obecní dvůr v Praze
Ulice: U Milosrdných, U Obecního dvora
Město: Praha
Kraj: hl. m. Praha
Stát: Česká republika

Popis objektu:

Obecní dvůr v Praze na Starém Městě vznikl na půdorysu pozdně gotické budovy, která byla postupně roz-šiřována a dostavována. Současná podoba areálu pochází z poloviny 19. století, kdy sloužil pro ustájení koní a uložení městského inventáře a mobiliáře, například hasičských stříkaček. Kromě toho zde byla také svatohaštalská škola. Projekt obnovy se zabýval rekonstrukcí a dostavbou komplexu tří historických objektů s vnitřním dvorem; novostavba bytového domu stojí v místě proluky. Tři památkově chráněné objekty byly opuštěné a zanedbané, jejich konstrukce se nacházely v havarijním stavu – zdivo a povrchové úpravy byly degradovány vlhkostí a povětrnostními vlivy, krovy byly napadeny biologickými škůdci. Východní část křídla byla znehodnocena vestavbou garáže, ale jako jedna z mála součástí areálu si zachovala autentický vzhled (doloženo na Langweilově modelu). Architektonickým záměrem bylo vytvoření ojedinělého obytného areálu v historické části Starého Města. Autoři projektu kladli důraz na zachování atmosféry místa, které tvoří soubor historických objektů různého stáří. Památkově chráněné stavby prošly komplexní rekonstrukcí, nový bytový dům navrhli jako střídmý, symetrického tvaru, s jasným a pravidelným řádem okenních otvorů. Jeho plechovou předsazenou fasádu člení organické motivy, které se uplatňují zejména při posunech stínících partií. Ve všech třech historických budovách jsou nyní byty, v 1. NP objektu D je ateliér. Dispozice bytů se snaží zohlednit stavební vývoj areálu tak, aby nezasahovaly do historického zdiva.

Typologický druh stavby: Stavby pro bydlení (bytové domy, rodinné domy, domy pro seniory)
Kategorie: Rekonstrukce
BIM: Ne
Autor: RBTA - Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
TaK Architects s.r.o.
Projektant: TaK Architects s.r.o.
RBTA - Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
Dodavatel: VCES a.s.
Přihlašovatel: TaK Architects s.r.o.
Investor: Dvůr Josefov s.r.o.