Generální rekonstrukce a oprava objektu Tržiště 20 v Praze

Soutěže: Stavba roku 2017
Zkráceně: Generální rekonstrukce a oprava objektu Tržiště 20 v Praze
Ulice: Tržiště 20
Město: Praha 1
Kraj: hl. m. Praha
Stát: Česká republika

Popis objektu:

Účelem navržené a následně realizované generální rekonstrukce objektu Tržiště 20, bylo přizpůsobit objekt současným potřebám výuky studentů jednotlivých fakult Akademie múzických umění v Praze (DAMU, FAMU, HAMU) se zřetelem na historický vývoj objektu a jeho původní stavebně-historické prvky. V současnosti již v rekonstruovaných prostorách probíhá plně výuka v rámci Centra jazykové přípravy AMU, katedry animované tvorby, katedry výchovné dramatiky apod. Stavba zahrnovala dispoziční úpravy, obnovu původního vzhledu objektu s důrazem na historický vzhled budovy a zastřešení vnitřních dvorů objektu vč. instalace výtahu a úpravy nevyužívané půdy pro možnost jejího využití pro studijní účely AMU. Stavba nezahrnovala úpravu štuků uliční fasády, které byly řešeny v předcházejícím období. Měšťanský dům čp. 302/20 (U bílého jelena, U tří sekyr) je situován v kompaktní zástavbě v horní části ulice Tržiště, sledující linii zadní strany bloku Malostranského náměstí, vymezeného někdejší přemyslovskou hradbou. Parcela domu čp. 302/20 je situována na severní straně ulice Tržiště, přičemž směrem k východu na ni navazuje rozlehlá parcela Hartigovského paláce, severně s parcelou sousedí zahrady Lichtenštejnského paláce a západně zahrada Morzinského paláce. Zásadním architektonickým prvkem stavby je prosklené zastřešení vnitřních dvorů vč. instalace fasádního proskleného výtahu v prostoru menšího dvorku a instalace prosklené lávky z výtahu do prostoru podkroví. Tyto prvky stavby byly předmětem obhajoby v rámci jednání Sboru expertů pro památkovou péči OPP MHMP.

Typologický druh stavby: Stavby pro vzdělávání, vědu a výzkum (školy, laboratoře, školky)
Kategorie: Rekonstrukce
BIM: Ne
Autor: ARIPROS s.r.o.
Projektant: ARIPROS s.r.o.
Dodavatel: Dereza s.r.o.
Přihlašovatel: Akademie múzických umění v Praze
Investor: Akademie múzických umění v Praze