30. Residence Garden Towers v Praze

Ceny:
Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR v soutěži Stavba roku 2017
Soutěže: Stavba roku 2017
Zkráceně: Residence Garden Towers v Praze
Ulice: Olšanská 2898/4a
Město: Praha
Kraj: hl. m. Praha
Stát: Česká republika

Popis objektu:

Residence Garden Towers na pražském Žižkově je rekordním projektem ve všech směrech. Jedná se o vůbec největší rezidenční budovu v Praze. Se svými sedmi sty byty zde výrazně přispěla k uspokojení poptávky po rezidenčním bydlení. Do té doby administrativně zaměřená oblast Olšanské ulice nově získala zcela jiný rozměr. Residence Garden Towers přinesla život na do té doby zanedbaný brownfield. Před výstavbou obytného souboru byl pozemek částečně zastavěn víceúrovňovým objektem garáží, z větší částí byl pokryt objekty skladů, dílen a zpevněnými parkovacími plochami. Půda i část stavebních objektů byly znečištěny zejména ropnými produkty. Proto byla součástí přípravných prací i nákladná dekontaminace. Geometricky jednoduchý soubor vytváří téměř čtvercová podnož s pěti nadzemními podlažími s uzavřeným vnitroblokem a pět věží čtvercového půdorysu s 18 nadzemními podlažími, hmotově se propisující k terénu. Pod celým půdorysem objektu jsou ve třech suterénních podlažích umístěny garáže a technické a domovní zázemí. V severním bloku jsou směrem k ulici v přízemí umístěny komerční jednotky s vyšší konstrukční výškou. Všechny střechy jsou ploché, v úrovních nad pátým nadzemním podlažím a ve vnitřním dvoře je parková úprava s intenzivně udržovanou zelení. Tyto poloveřejné prostory jsou přístupné pouze rezidentům. Jejich součástí jsou i stínící pergoly v budoucnu porostlé zelení. Mimo plochy přístupné všem rezidentům jsou zde i části parkových ploch přiřazené k bytům, které slouží jako zatravněné terasy. Obdobně jsou řešeny terasy při jižní a západní fasádě objektu a zahrádky na terénu příslušné bytům při východní fasádě. Objekt má železobetonový monolitický nosný systém. Prefabrikována jsou pouze schodišťová ramena. Základová deska je podpíraná pilotami. Spodní stavba je provedena z vodostavebního betonu.

Typologický druh stavby: Stavby pro bydlení (bytové domy, rodinné domy, domy pro seniory)
Kategorie: Novostavba
Energetický štítek: B
BIM: Ne
Náklady: 2000000000 kč
Autor: CENTRAL GROUP a.s.
Projektant: CENTRAL GROUP a.s.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Přihlašovatel: CENTRAL GROUP a.s.
Investor: CENTRAL GROUP a.s.
Plány:
Řez
Další soubory:
Články: