Kotelna Park Radlice v Praze

Ceny:
Titul v soutěži Stavba roku 2017
Nominace na TITUL v soutěži Stavba roku 2017
Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v soutěži Stavba roku 2017
Soutěže: Stavba roku 2017
Zkráceně: Kotelna Park Radlice v Praze
Ulice: Radlická 350
Město: Praha
Kraj: hl. m. Praha
Stát: Česká republika

Popis objektu:

Na počátku záměru nazvaného „Kotelna Park Radlice“ stála ještě v roce 2014 industriální zdánlivě nevyužitelná opuštěná ruina, pro většinu investorů odsouzená ke snadnějšímu řešení - totální demolici. Bývalé energetické centrum známé továrny, „srdce“, které kdysi pumpovalo energie do mimořádně úspěšné továrny na výrobu leteckých motorů. Místem stavby je část bývalé továrny WALTER (dříve n.p. Motorlet), situována jižně od ulice Radlické v katastrálním území Radlice. Dopravně rušná Radlická ulice odděluje jižní část továrny od hlavního továrního areálu v katastrálním území Jinonice. Stavba Kotelna Park je rekonstrukcí několika objektů, jejichž původní funkcí a úkolem bylo zajištění dodávky tepla pro celý rozlehlý areálový komplex továrny WALTER. Od samého počátku byla snahou investora proměna tohoto zajímavého brownfieldu, oživení opuštěných industriálních objektů pro jejich novou etapu, pro jejich nové využití, a to současně s maximální snahou o zachování genia loci místa, snahou o využití výjimečnosti každého z objektů, jejich tvarů (namísto vrat pro zajíždění nákladních vagonů velké prosklení), konstrukčních výšek (v případě 1NP je konstrukční výška 5m), nosného systému, včetně využití dobrého dopravního napojení přímo na Radlickou ulici s možností odděleného příjezdu veřejnosti a technického personálu. Ještě v projektové dokumentaci byly prostory přímo šité na míru novým obyvatelům, přičemž společnosti si objekty dle svých potřeb rozdělily, vznikly 2 nezávislé celky, každý se samostatným technickým zázemím: • v objektech E3 a E2a sídlí kanceláře vedení 5 divizí společnosti RBO, v 1NP a 2NP objektu E2a je umístěno školící středisko společnosti; • v objektech E4, E1 a 1NP E2b sídlí společnost BSH. V 1NP je umístěn veřejnosti přístupný servis domácích spotřebičů a showroom značek Bosch, Siemens, Gaggenau a Constructa, které patří do portfolia společnosti; • místem setkání pro oba uživatele se stala společná kantýna ve 3NP objektu E2b. Jedná se o prostorový koncept zvláštních, netypických konstrukcí. E1: exteriérové atrium s vloženým čtyřpodlažním křídlem. Exteriérové atrium je vymezeno konstrukcemi obnaženého původního železobetonového skeletu objektu první kotelny v území, skelet byl očistěn, vyspraven, stává se nepřehlédnutelnou připomínkou minulosti lokality. E2a a E2b: třípodlažní stávající objekt, jedno vertikální jádro se schodištěm, výtah v rámci E2b sloužící pro zajištění gastroprovozu - kantýny. E3: pětipodlažní kancelářský objekt, páté podlaží je ustoupené s pochozí terasou, na střeše je umístěno nezbytné technické zázemí a technologie obsluhující objekty E3 a E2a a to vč. strojovny vzduchotechniky a chlazení, jedno komunikační jádro se dvěma osobními výtahy a centrálním schodištěm. E4: čtyřpodlažní kancelářský objekt, strop nad 1NP nově vestavěn po demolici žb násypek, čtvrté podlaží vestavěný prostor pro relaxaci, jedno komunikační jádro s designovým schodištěm a výtahem. G: objekt garáží, parkování v jednom podzemním podlaží a s povrchovým parkovištěm na terénu, včetně umístění nezbytných technických místností a VOTS. Koncept interiéru kanceláří BSH se odvíjí od principů living office. Openspace - otevřený volný prostor slouží jako „plato“ pro mnoho různých prostředí, které jsou v něm navrženy. Interiér vytváří obytnou pracovní krajinu, která vychází z přirozeného rytmu života, práce a z potřeb uživatel daného prostoru.

Typologický druh stavby: Administrativní budovy (kanceláře, banky, úřady)
Kategorie: Rekonstrukce a dostavba
Energetický štítek: B
BIM: Ne
Autor: Grido, architektura a design, s.r.o., Peter Sticzay – Gromski
ATELIER KUNC architects, s.r.o.
Projektant: AED project a.s.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Přihlašovatel: Red Group s.r.o.
Investor: Red Group s.r.o.
Plány:
podélný řez
průčelí
Další soubory:
Články: