Rekonstrukce mostu v km 80,930 Hohenaun (ÖBB) - Přerov

Ceny:
Nominace na TITUL v soutěži Stavba roku 2017
Soutěže: Stavba roku 2017
Zkráceně: Rekonstrukce mostu v km 80,930 Hohenaun (ÖBB) - Přerov
Ulice:
Město: Břeclav
Kraj: Jihomoravský
Stát: Česká republika

Popis objektu:

Předmětem rekonstrukce mostu bylo odstranění technického stavu mostu a zajištění požadované traťové rychlosti 160 km/hod. Nosná konstrukce nebyla v technicky dobrém stavu – již návrh nosné konstrukce byl nevhodný (ve své době byla konstrukce prototyp). V uložení nosné konstrukce mostu byly zjištěny závažné poruchy – naklonění ložisek. V roce 2011 byla provedena rozsáhlá diagnostika z níž vyplynulo, že spodní stavba nebyla dobře provedena – nutnost demolice mostních pilířů. V roce 2013 bylo zjištěno, že je vyčerpána únavová kapacita mostovky a byla již vyčerpána možnost rektifikace kolejových dilatačních zařízení na mostě. Z těchto důvodů byla již dříve snížena traťová rychlost na mostě na 100 km/hod. Při rekonstrukci byla provedena nová nosná konstrukce mostu. Byla provedena ocelová konstrukce s plnostěnnými spodními trámy uzavřeného průřezu vyztuženými netuhým obloukem se síťovanými táhly. Jedná se o prosté pole, jedná se o tzv. „síťovaný oblouk“. Ve střední části trámů hlavních nosníků je proveden balast z vysušeného křemičitého písku pro rektifikaci napětí v táhlech. Nosná konstrukce je uložena na všesměrně pohyblivých ocelových kalotových ložiscích s vodícími ložisky uprostřed na obou opěrách. Podélné účinky jsou zachyceny v systému řízení dilatace mostu. Jedinečnost nosné konstrukce spočívá v šikmosti mostu (41o), svařovanými táhly oblouku a použití pákového systému řízené dilatace mostu použitého pro šikmé uložení – použito v ČR poprvé. Izolace nosné konstrukce byla provedena stříkanou izolací. Stavba se skládá z 21 provozních souborů a stavebních objektů, kde hlavním objektem byl objekt mostu. Součástí stavby byly objekty zabezpečovací zařízení, zajištění výhybny, železničního svršku a spodku, kabelového a trakčního vedení. Hlavní barvou mostu je neutrální bílá, barva čistoty a elegance. V kontrastu s bílou jsou spodní části mostu opatřeny antracitovou černou, v pohledu nevýrazná barva pro vylehčení konstrukce. Barva použitá na nosných táhlech, příčném ztužení a zábradlí je žlutá, jakožto barva slunce, barva zaujetí a barva detailu, jež přiláká pozornost, ale nenaruší klidné přírodní prostředí.

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Projektant: Exprojekt s.r.o.
Dodavatel: sdružení Břeclav most - Firesta + AŽD
Přihlašovatel: Firesta - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Investor: SŽDC s.o.