40. Stavební úpravy Galerie moderního umění v Hradci Králové

Ceny:
Titul v soutěži Stavba roku 2017
Nominace na TITUL v soutěži Stavba roku 2017
Soutěže: Stavba roku 2017
Zkráceně: Stavební úpravy Galerie moderního umění v Hradci Králové
Ulice: Velké náměstí 140
Město: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
Stát: Česká republika
Počet hlasů: 1786

Popis objektu:

Budova Galerie moderního umění v Hradci Králové slouží i po rekonstrukci především potřebám galerie jako paměťové instituce, která zpřístupňuje a uchovává díla výtvarného umění a také je centrem rozmanitého kulturního dění. Rekonstrukce budovy přinesla i prostory úplně nové – kancelářské. Po přestavbě bytů na kanceláře vznikly prostory pro příspěvkovou organizaci Královéhradeckého kraje Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit. Budova objektu Galerie je šestipodlažní s jedním podzemním podlažím, kancelářská část je osmipodlažní, se dvěma podzemními podlažími a jedním mezipatrem, umístěným mezi 1. a 2. NP. Galerie moderního umění v Hradci Králové se nachází v historickém centru města, v pozdně secesní budově bývalého Záložního úvěrového ústavu, postaveného podle návrhu významného českého architekta Osvalda Polívky v letech 1911–1912. Na vstupním průčelí jsou umístěny bronzové plastiky Ladislava Šalouna, alegorie Obchodu a Úrody. Budova vznikla na bývalé gotické parcelaci a vytváří samostatný objekt s jižním průčelím do Velkého náměstí. Budova má dva vnitřní světlíky a dva hlavní vstupy (severní a jižní) a jeden bezbariérový hospodářský. Současnou funkci dostal objekt v roce 1990, kdy v budově nahradil „Muzeum dělnického hnutí“, které bylo vybudováno v letech 1986–1988. Autor po dohodě s ředitelem galerie během zpracování vstupní studie navrhl základní princip: Rekonstrukcí se vrátí původní funkce – vstupní hala, kancelář ředitele, klubovna se zázemím, přednáškový sál - upravené na stávající požadavky v 1. a 2. NP, které původně mělo velmi kvalitní historické interiéry (vitráže, barevné štukované stropy, historický nábytek…) a 3. – 5.NP (standardní kanceláře) bude „otevřeno“ vybouráním dělících konstrukcí v ústředním světlíku a tím bude vytvořen hlavní výstavní prostor s centrálním průhledem osvětleným skleněnou střechou původního světlíku. Budova je 5-ti podlažní nadzemní železobetonový skelet, s jedním a v severní části dvěma suterény. Skelet je doplněn tradičním obvodovým zděným pláštěm a zděnými příčkami. Konstrukční výška je stejná přes celou budovu, v jižní části je suterén a vstupní podlaží přes dvě podlaží.

Typologický druh stavby: Stavby pro kulturu a osvětu (kina, divadla, knihovny, kongresová centra, muzea, koncertní sály, církevní stavby)
Kategorie: Rekonstrukce
Energetický štítek: D
BIM: Ne
Náklady: 93978574 kč
Projektant: 3Q PROJECT a.s.
Dodavatel: STAKO s.r.o.
Přihlašovatel: STAKO s.r.o.
Investor: Královéhradecký kraj
Plány:
VZT GMU
Další soubory:
Články: