Rekonstrukce secesní vily v Jihlavě

Ceny:
Nominace na TITUL v soutěži Stavba roku 2017
Soutěže: Stavba roku 2017
Zkráceně: Rekonstrukce secesní vily v Jihlavě
Ulice: Jana Masaryka 1668
Město: Jihlava
Kraj: Vysočina
Stát: Česká republika

Popis objektu:

Rekonstruovaný objekt byl projektován a postaven jako obytný dům na počátku minulého století. V pozdějších letech byl objekt využíván jako zdravotnické zařízení a v 80. letech dvacátého století došlo k jeho stavební dehonestaci využitím prostor jako školského zařízení a stravovacího zázemí Střední zdravotnické školy v Jihlavě. V době odkupu nemovitosti investorem se dům nacházel v nedobrém stavu, jak pro stránce vizuální, tak technické. Navzdory tomuto faktu bylo investorům zjevné, že se jedná o jedinečnou stavbu svého druhu v rámci celé Jihlavy, v níž se pod nánosy úprav dochovala velká část původního vybavení. Zmínku si zaslouží téměř kompletní soubor truhlářských, kovářských a zámečnických prvků, unikátním nálezem se pak stal soubor secesních maleb na schodišti. Zásluhou osvíceného přístupu investorů a precizní řemeslné práce dodavatelů vila v současné době opět ohromuje kolemjdoucí svou krásou s vůní historie. Architektonický výraz vily je založen na asymetrické siluetě vysoké sedlové střechy zakončené čtvrtvalbami a dominantní převýšené vertikále rizalitu (či arkýře) vynášeného mohutnými konzolami. V oblasti fasád je hmotová základna parcelována relativně četnými otvory různě velkých a různě orientovaných oken, jejichž nepravidelný rytmus a kompozice, zarovnaná na spodní hranu ve čtyřech úrovních nad sebou, vytváří autonomní rytmický ornament, který je v jistém napětí k plasticitě stavby ponechané bez štukového rámce jen v prosté omítce. Dokonalý přechod fasád a střechy téměř bez převisu je proveden páskem fabionové římsy. Na západní straně je tento přechod ještě zjemněn provedením ve dřevě a doplněním o dřevěný obklad oken v podstřeší. Propojení fasády a střechy posilují i plasticky rozvinuté dynamické kovové držáky podstřešního žlabu, které navíc kromě ústředního motivu skarabea skrývají ve spodním štítu iniciály MK (Marie Karas). Žlaby menších stříšek nad nárožním rizalitem a nad vstupním portikem vynášejí jednodušší kovové konzolky zakončené stylizovaným motivem čtyřlistého květu. Při zachování maximální míry historické autentičnosti dnes dům nabízí řadu reprezentativních prostor, které jsou plně funkční a uživatelsky komfortní. Prostory v 1. PP, 1. NP a 2. NP budou sloužit jako nadstandardní kanceláře s příslušným sanitárním zázemím a kuchyňkou. V 1. PP bude umístěno rovněž technické zázemí objektu a skladovací prostory. Kanceláře jsou koncipovány jako samostatné, nebo se dají navzájem propojit. Celkový maximální počet kanceláří je 11. Ve 3. a 4. NP byl vybudován mezonetový nadstandardní byt pro 5 osob. Jeho součástmi jsou ve vstupním patře předsíň, jídelna, kuchyně, velkorysý obývací prostor přes dvě patra, dále šatny, ložnice, velké koupelny a samostatné WC. Vyšší patro je tvořeno galerií s velkým šatníkem a dvěma dětskými pokoji se samostatnými koupelnami.

Typologický druh stavby: Stavby pro bydlení (bytové domy, rodinné domy, domy pro seniory)
Kategorie: Rekonstrukce
Energetický štítek: D
BIM: Ne
Autor: Ing. arch. Miroslav Velehradský, Ing. arch. Dagmar Velehradská
Projektant: Ing. arch. Miroslav Velehradský, Ing. arch. Dagmar Velehradská
Dodavatel: Podzimek a synové s.r.o.
Přihlašovatel: Podzimek a synové s.r.o.
Investor: Petr a Iveta Kličkovi