44. Vila Nová Koulka v Praze

Soutěže: Stavba roku 2017
Zkráceně: Vila Nová Koulka v Praze
Ulice: Křížová 3332/39
Město: Praha
Kraj: hl. m. Praha
Stát: Česká republika

Popis objektu:

Kombinace prostorových a legislativních limitů stavebního pozemku a zadání v podstatě běžné stavby není pro Novou Koulku omezující. Nová Koulka se urbanisticky začleňuje do existující výstavby a pokračuje v logice do svahu umisťovaných solitérních staveb. Výstavbou nedochází k přetvoření terénu. Nová Koulka si stavební pozemek nezjednodušuje, naopak složitý pozemek se otiskl do její architektury. Oblá hmota Nové Koulky s výhledem na Vyšehrad plynule a soudobě vyrůstá z místa. Výraz stavby je založen na práci s hmotou, objemem a skladbu jednotlivých částí. Navržené materiály jednoduchého povrchu fasády, okenních pásů, pohledového betonu nebo detailů z ploché ocele. To samé platí ohledně barevného řešení v odstínech šedi. Hmotu stavby tvoří navrstvení a propojení čtyř celků nepravidelných oblých tvarů. Od ulice ustupující kaskádovité řazení koresponduje se stoupáním okolního prostoru i architektury. Ustoupení hmot umožňuje pochozí terasy výše položených podlaží. Dominantním výtvarným prvkem Nové Koulky je neortodoxní zpracování tématu arkýře, lze-li vůbec výsledné řešení za arkýř považovat. To je provedeno jako nepravidelné prosklené vybočení vnitřního prostoru mimo samotnou hmotu stavby v úrovni třetího patra obcházející jižní a západní fasádu. To vše se zamýšlenou absencí vnějších statických podpor. Užité technologie umožňují inteligentní řízení jednotlivých bytů chytrým telefonem. Nízkoenergetický standard, vytápění tepelným čerpadlem se zemními vrty, podlahové vytápění, klimatizace chladícími stropy v kombinaci se zdrojovým větráním a rekuperací, řízené zastínění. Přestože možnosti stavebního pozemku a charakter okolní zástavby Nová Koulka respektuje, dokázala udržet vlastní osobitý výraz.

Typologický druh stavby: Stavby pro bydlení (bytové domy, rodinné domy, domy pro seniory)
Kategorie: Novostavba
Energetický štítek: B
BIM: Ne
Náklady: 20000000 kč
Autor: Mgr. Ing. Milan Kopeček, MBA
Dodavatel: SD Engineering s.r.o.
Přihlašovatel: SD Bohemia group a.s.
Investor: SD Bohemia group a.s.
Plány:
16_1PP
Další soubory:
Články: