Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově

Ceny:
Titul v soutěži Stavba roku 2019
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2019
Soutěže: Stavba roku 2019
Zkráceně: Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově
Ulice: Císařský ostrov
Město: Praha 6
Kraj: hl. m. Praha

Popis objektu:

Nová vodní linka ÚČOV je navržena jako plně zakrytá. Moderní architektonicko-urbanistické řešení areálu, a jeho jednotlivých technologických celků, přispěje ke zlepšení čistoty vody ve Vltavě. Světově ojedinělé je uplatnění kontejmentu biologické linky, kdy za povodní je celý objekt hermeticky uzavřen a zaplaven.

Stavba je situována na Císařském ostrově v Praze 6 - Bubenči, jedná se o veřejný prostor. Stavba je plně integrována do okolního prostření se zeleným pokryvem a cyklostezkou.

První mechanická čistírna odpadních vod pro Prahu je z roku 1906 - jedná se o národní kulturní památku, stávající ÚČOV byla dokončena v 1964.

Nová vodní linka je napojena na novou vodovodní přípojku, má 2 nezávislé přívody VN (dodavatel PRE), připojení na telefonní síť i mobilní sítě. V areálu je překladiště, které bylo použito již při výstavbě.

Projekt řeší vybudování nové mechanicko-biologické linky čistírny odpadních vod s chemickým srážením fosforu tak, aby bylo možné splnit emisní limity nařízení vlády 61/2003 Sb. a směrnice Rady EU 91/271/EHS pro citlivé oblasti. Zakrytí umožňuje plnou integraci objektu do okolního prostředí Trojské kotliny. Biologický proces odstraňování dusíku je založen na 3 stupňové kaskádě nitrifikace a denitrifikace.

 

Typologický druh stavby: Technická infrastruktura (kolektory, čističky, výměníkové stanice, elektrárny, likvidace odpadů)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Dodavatel: Sdružení ÚČOV Praha
SMP CZ a.s., HOCHTIEF CZ a.s., SUEZ International, WTE Wassertechnik GmbH, DEGREMONT WTE WASSERTECHNIK PRAHA v.o.s
Přihlašovatel: SMP CZ, a.s., vedoucí člen sdružení ÚČOV PRAHA
Investor: Hlavní město Praha / zástupce objednatele Odbor strategických investic MHMP
Plány:
Další soubory: Textová část
Články: