Navýšení kapacity ZŠ Veleň a rozšíření o II. stupeň ZŠ

Ceny:
Cena za nejlepší stavbu určenou k veřejnému účelu v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2019
Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2019
Zkráceně: Navýšení kapacity ZŠ Veleň a rozšíření o II. stupeň ZŠ
Ulice: Hlavní 46
Město: Veleň
Kraj: Středočeský

Popis objektu:

Novostavba základní školy je navržena jako dvoupodlažní tvarově členitý objekt 9 - ti třídní základní školy zaujímá 3 hlavní navzájem propojená křídla. Dvoupodlažní část učeben s chodbou a kabinety učitelů tvoří jihozápadní křídlo areálu školy, prostor spojovací hlavní chodbou navazuje na jednopodlažní jídelnu a šatny.

Stavební program je řešen jako typová zděná konstrukce s nosnými obvodovými stěnami, s vnitřním traktem– středová chodba, stěny byly zatepleny kontaktním způsobem 200 mm MW, s povrchovou úpravou.

Budova má rozdílně pojaté fasádní plochy – nástupní a exponované pohledové strany jsou řešeny s obkladem z dřevěných lamel 15 mm, ostatní plochy ze strukturované omítky. Tělocvična tvoří výrazově odlišný prvek z typových fasádních sendvičových panelů s izolační výplní v kombinaci sv. šedé a modré barvy. Tělocvična je z monolitických betonových prvků a lepených dřevěných vazníků, s prosklenými bočními stěnami.

Střechy jsou rozděleny jako plochy s vegetační zelení a plocha z asf. pásů nad tělocvičnou.

Osazení oken s izolačním dvojsklem – učebny a trojsklem – ostatní prostory.

Bezbariérové užívání objektu je zajištěno v celém prostoru 1. a 2. NP bezbariérovým vstupem, prostory 2.NP budou zajištěny výtahem s kabinou velikosti min. 1,1 x 1,4 m. V rámci stavby jsou zajištěna 2x WC pro užívání osobami se sníženou schopností pohybu, v prostoru hygienického zázemí šaten tělocvičny jsou umístěny sprchové boxy s instalovaným sedátkem.

Bylo provedeno napojení stavby přípojkami na dostupné technické IS– voda, kanalizace, elektro NN, slaboproud a plyn.

Typologický druh stavby: Stavby pro vzdělávání, vědu a výzkum (školy, laboratoře, školky)
Kategorie: Novostavba
Energetický štítek: B
BIM: Ne
Projektant: Bursík Holding, a.s.
Miroslav Vajtr
Dodavatel: HSF System a.s.
Přihlašovatel: HSF System a.s.
Investor: Obec Veleň