Domov seniorů - nový ubytovací pavilon, Nové Strašecí

Ceny:
Cena pro stavbu, kterou financuje kraj nebo jeho příspěvkové organizace v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2019
Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2019
Zkráceně: Domov seniorů - nový ubytovací pavilon, Nové Strašecí
Ulice: Křivoklátská 417
Město: Nové Strašecí
Kraj: Středočeský

Popis objektu:

Nový pavilon slouží k poskytnutí ubytovacích a zdravotních služeb osobám trpícím částečnou demencí či jinými zdravotními potížemi vyžadujícími stálý dohled jinou osobou.

Místo pro stavbu bylo zvoleno na stávající zahradě v jižní části areálu Domova seniorů v Novém Strašecí. Protože stávající zahrada je svažitá, bude nutné před zhotovením stavby provést odtěžení zeminy a částečné zarovnání zahrady s přilehlou komunikací.

Ubytovací pavilon je navržen jako jeden objekt tvořený dvěma částmi s rozdílnou výškou. K tomuto objektu je na západní straně napojena pergola se zpevněnou podlahou.

Vyšší část pavilonu obsahuje ubytovací prostory (11 pokojů se sociálním zařízením, společenskou místnost, 2 koupelny, šatnu klientů a příslušné sklady) a provozní místnosti (ordinaci, kanceláře přímé péče a aktivizačních pracovnic, kuchyňku s výdejnou jídla). Pokoje, které jsou orientovány podél dlouhých stran na obvodu budovy jsou přístupné z chodeb, které tak vymezují vnitřní trakt.

Nižší část pavilonu obsahuje zázemí pro zaměstnance objednatele (šatny, WC, sprchy a sklady) a kotelnu se samostatným přístupem.

Součástí pavilonu je i zhotovení zpevněných komunikací (chodníků, přístupových schodišť a parkovací plochy). Součástí dokumentace není zhotovení a upravení oplocení okolo stavby a zahrady pro klienty. Komunikační plochy - vodící linie, přechody, povrch, výškové osazení budou řešeny v úpravě dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

Osa objektu kopíruje stávající komunikaci a bude s ní spojena 2 schodišti (širší schodiště bude sloužit jako hlavní vstup do objektu, užší schodiště bude do kotelny). Z východní části bude zřízen bezbariérový vstup s přístupovou cestou, která bude napojena na stávající cestu v zahradě.

Povrchové úpravy objektu jsou v kombinaci převažující hladké světlé omítky pastelové barvy a mozaikové omítky soklu tmavší barvy než omítka. Střecha bude plechová poplastovaná imitující keramické tašky. Ostatní doplňkové konstrukce budou v souladu s koncepcí navrženy takto: klempířské prvky lakovaný pozinkovaný plech, rámy oken a dveří imitující tmavé dřevo.

Nezpevněná plocha pozemku bude pouze zatravněna. Osázení dalšími stromy kromě stávajících zachovaných bude ponecháno na uživateli. Pozemek je již nyní oplocen převážně drátěným plotem, nebo kamennou zdí.

Pavilon je navržen jako bezbariérový a umožňuje tak přístup i osobám s omezenou schopností pohybu.

Další informace naleznete níže v souboru Popis objektu.

Typologický druh stavby: Stavby pro bydlení (bytové domy, rodinné domy, domy pro seniory)
Kategorie: Novostavba
Energetický štítek: C
BIM: Ne
Autor: Jaroslav Satranský, Miluše Jůnová
Projektant: Jaroslav Satranský
Dodavatel: INVES SALES, spol. s r.o.
Přihlašovatel: Domov seniorů Nové Strašecí
Investor: Středočeský kraj