Výstavba dopravního terminálu Kolín

Ceny:
Cena za nejlepší realizaci veřejného prostoru v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2019
Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2019
Zkráceně: Výstavba dopravního terminálu Kolín
Ulice: Rorejcova, Pod Hroby, Dukelských hrdinů
Město: Kolín
Kraj: Středočeský

Popis objektu:

Předmětem díla byly stavební práce za účelem modernizace autobusového nádraží v Kolíně. Rozsah stavebních prací zahrnoval provedení bouracích prací, odstranění nevhodné a pořízení náhradní výsadby zeleně, realizaci nových obrub a zpevněných ploch, realizaci zastřešení nádražního prostoru, realizaci veřejného osvětlení, informačního, parkovacího a kamerového systému, dále realizaci sadových úprav a mobiliářů a následné zprovoznění a předání stavby do užívání. Stavba je využívána jako veřejný prostor. Plochy z hlediska užívání plní funkci pozemních komunikací, autobusového nádraží, odstavných ploch pro autobusy, parkovacích ploch pro automobily, chodníků a ploch zeleně. Projekt „Modernizace přestupního terminálu v Kolíně“ byl spolufinancován Evropskou unií.

Stavba byla zahájena až 16.5. 2017 z důvodu havarijního stavu kanalizace v I etapě stavby v ulici Rorejcova. Tuto opravu realizovalo město Kolín jako samostatnou zakázku. Tato situace se opakovala ve všech etapách resp. V ulicích Pod Hroby, Dukelských hrdinů, i před samotným nádražím. Navíc byl zjištěn havarijní stav vodovodního řadu a plynu. Tyto opravy si vyžádaly zásadní změnu v celém HMG stavby, tak aby byl splněn termín dokončení a město nepřišlo o dotaci. Termín dokončení byl o cca 1 měsíc zkrácen.

Přes všechny problémy byla stavba ukončena v předstihu před plánovaným termínem dokončení s velice dobrým výsledkem a s maximální spokojeností investora.

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie: Rekonstrukce a dostavba
BIM: Ne
Autor: BRAK architects, Petr Brožek
Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o.
Dodavatel: STRABAG a.s.
Přihlašovatel: STRABAG a.s.
Investor: Město Kolín
Plány:
Další soubory:
Články: