Sportovní hala Dolní Břežany

Ceny:
Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2019 v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2019
Cena za architektonické a stavební řešení v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2019
Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2019
Zkráceně: Sportovní hala Dolní Břežany
Ulice: Za Pivovarem
Město: Dolní Břežany
Kraj: Středočeský

Popis objektu:

Dolní Břežany jsou moderní a atraktivní místo pro život a za poslední roky prošly zásadní proměnou. Vedení obce se dlouhodobě zabývá kultivací veřejného prostoru a při realizaci nových projektů klade důraz na architektonické a urbanistické hledisko. Zásadní rekonstrukcí a rozšířením prošel také areál základní školy, na který sportovní hala navazuje a je další etapou jeho rozvoje. Břežanská škola získala nové prostory pro výuku tělocviku, halu využívají místní sportovní kluby a ve večerních hodinách slouží rekreačním sportovcům z řad veřejnosti. Velkorysý interiér haly umožní její využití pro pořádání kulturních a společenských akcí.

Budova stojí na hraně zastavěného území v těžišti velké rozvojové plochy. Atraktivní architektonický koncept – prostorový objekt ve tvaru rotačního elipsoidu – reaguje na současné požadavky i neznámou budoucnost. Realizace a provoz haly mohou být impulsem a inspirací pro další růst obce, proto má vazba na okolí a veřejný prostor stejný význam jako přirozené napojení na základní školu.

Tvar haly je oblý, hladký a abstraktní. Kupole přibližuje měřítko člověku, kovový povrch zrcadlí okolí, hranice oblohy a střechy je nejasná. Stavba maskuje své skutečné rozměry a působí menší, než ve skutečnosti je. Široké schodiště před halou vzniklo díky zapuštění stavby do terénu, vymezuje hranici veřejného prostoru a tvoří přirozený amfiteátr.

Exteriér halu od školy odlišuje, interiér na ni naopak navazuje kombinací bílých a šedých povrchů a masivního dřeva. Vnitřní uspořádání odráží vazby na okolí. Vstup diváků je orientován kolmo k ulici a parkovišti, posuvné západní okno s výhledem na obec umožňuje spojení se školním hřištěm, východní okno je průhled do budoucnosti. Spojovací krček dělá z haly součást školy. Srdcem je sportovní plocha 45 x 25 m s výškou 8-9 m dělená příčně na tři části mobilními roletami. Každá z třetin má velikost pro volejbalový kurt, dělení umožňuje paralelní výuku tří hodin tělocviku. Na straně školy jsou v přízemí šatny s hygienickým zázemím oddělené od sportovní plochy stěnou z tělocvičných žebřin, v patře jsou kabinety a strojovny.  Na straně diváků je tribuna pro 250 osob, pod ní zázemí a nářaďovny. Důležitým prostorem je otevřený vestibul s bufetem přemostěný lávkou, která spojuje obě části tribuny. Pro halu byl studiem Les kanců navržen originální informační systém z piktogramů a číslic, který je ručně malovaný přímo na stěny z pohledového betonu.

Nosná konstrukce haly je kombinací nosných železobetonových půdorysně zakřivených stěn a prostorové ocelové příhradové konstrukce střechy s ohýbanými vazníky o rozponu až 44 m. Fasáda objektu je z falcovaných šindelů PREFA z přírodního hliníku, střešní část se světlovody má povrch z bílé hydroizolační fólie Firestone UltraPly TPO. V hale je použita kombinace akustických opatření k dosažení potřebné doby dozvuku a dobré srozumitelnosti. Strop a části stěn jsou obloženy odolnými akustickými deskami Ecophon Super G, do výšky 2,5 metru je realizován štěrbinový modřínový obklad. Zdrojem tepla a chladu je tepelné čerpadlo, které pomocí soustavy 24 vrtů hlubokých 112 m využívá teploty horninového podloží. Návratnost systému je kalkulována na 8 let. Sportovní povrch Linosport xf2 leží na plošně pružném podkladu, pod kterým je instalováno podlahové vytápění REHAU. Denní osvětlení haly zabezpečuje 68 tubusových světlovodů Lightway Maximus o průměru 1,2 metru. Součástí systému umělého osvětlení Philips je senzor osvitu, který umožňuje automaticky regulovat intenzitu a spotřebu osvětlení v závislosti na denní době. V hale jsou instalována svítidla Philips Pacific LED.

Typologický druh stavby: Stavby pro tělovýchovu a sport (tělocvičny, hřiště, stadiony, plavecké bazény)
Kategorie: Novostavba
Energetický štítek: B
BIM: Ne
Autor: SPORADICAL, Aleš Kubalík, Josef Kocián, Jakub Našinec, Veronika Sávová
Projektant: VPÚ DECO PRAHA a.s.
Dodavatel: PKS stavby a.s.
Přihlašovatel: Obec Dolní Břežany
Investor: Obec Dolní Břežany