MŠ Všetaty - Přívory

Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2019
Zkráceně: MŠ Všetaty - Přívory
Ulice: Mělnická 213
Město: Všetaty - Přívory
Kraj: Středočeský

Popis objektu:

Novostavba jednotřídky doplňuje stávající budovu mateřské školy na společném pozemku sloužícím pro venkovní pobyt dětí. Návrh reaguje na tvar pozemku tak, aby budova oddělila zahradu od silnice přiléhající k její východní straně. Vstupní fasáda se obrací ke stávající budově a vytváří tak přirozený centrální prostor, kudy přicházejí rodiče s dětmi. Výhled do zahrady z denní místnosti je naopak díky prolomení západní fasády chráněn před provozem u vstupního prostoru. Prosklenými plochami se sníženým parapetem se hlavní místnost celé budovy otvírá do zahrady.

Dispoziční řešení vzešlo nejen z požadavků vyhlášky, ale i z rozhovorů a diskuzí s učitelkami všetatské mateřské školy. Celkově je návrh založen na přehlednosti, vizuálním propojení prostorů, minimalizaci chodeb a maximálním využití podlažní plochy pro pohyb dětí. Prosklenými plochami prostupuje zahrada do interiéru, zajišťují dostatek denního světla a výhled do zeleně. V celém návrhu jsou využity parapety snížené na přirozenou výšku pro děti. Nadsvětlíky interiérových dveří pomáhají propojovat prostor tam, kde plné dveře zajišťují soukromí.

Zastřešený vstupní prostor poskytuje ochranu před nepřízní počasí i letním sluncem a nabízí dostatek místa pro sezení. Velké okno umožňuje dětem oční kontakt s kamarády, kteří jsou již v šatně. Kancelář s šatnou učitelek je umístěna tak, aby přímo navazovala na prostory, kde se přezouvají a převlékají děti. Přípravna obědů a svačin je přístupná ze „špinavých prostor“ školy, aby se služba přivážející oběd nemusela přezouvat.

Ekologické souvislosti: objekt je moderní dřevostavba, tzn. Je postavený z jediného dorůstajícího a tudíž trvale udržitelného materiálu – dřeva. Řešení bezbariérovosti: celá budova je bezbariérová.

Typologický druh stavby: Stavby pro vzdělávání, vědu a výzkum (školy, laboratoře, školky)
Kategorie: Novostavba
Energetický štítek: B
BIM: Ne
Autor: Prodesi/Domesi - Klára Vratislavová, Pavel Horák
Projektant: Prodesi, v.o.s. - Josef Tománek
Dodavatel: Domesi, s.r.o.
Přihlašovatel: Domesi, s.r.o.
Investor: Městys Všetaty