Urbanistická studie - Botič,Úsek toku Botič, protékající mezi ul. Peruckou a Kozinovým náměstím, Praha 10

Ceny:
Nominace na titul v soutěži Urbanistický projekt roku 2019
Cena veřejnosti v soutěži Urbanistický projekt roku 2019
Soutěže: Urbanistický projekt roku 2019
Zkráceně: Urbanistická studie - Botič,Úsek toku Botič, protékající mezi ul. Peruckou a Kozinovým náměstím, Praha 10
Ulice: Perucká
Město: Praha 10
Kraj: hl. m. Praha

Popis objektu:

Urbanistická studie Botiče se v souladu se zadáním věnuje úseku toku mezi ulicí Peruckou a Kozinovým náměstím (s výjimkou úseku toku protékajícího nepřístupným areálem Michelských tepláren). Jedná se o úsek protékající územím Městské části Praha 10 s přesahem na sousední městské části, Praha 2 a Praha 15. Segment toku na pozemcích Městské části Praha 4 je ve studii pro kontinuitu zahrnut, pouze není detailněji návrhově řešen. Tento dokument nabízí vizi rozvoje koryta Botiče a jeho blízkého okolí s důrazem na obnovu přirozeného vztahu města a toku. Zabývá se především architektonicko-urbanistickými hledisky, hledá ideální lineární prostupnost podél toku a rozvíjí užívání veřejného prostoru v jeho okolí.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Eva Šarochová,Václav Matějka, Michal Petr, Šimon Vojtík,Ondřej Hronek, Miroslav Krejčíř, Eliška Machátová, Jiří Rákosník
Projektant: architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o. & Archum architekti s.r.o.
Přihlašovatel: Městská část Praha 10
Investor: Městská část Praha 10
Plány:
Botič 1
Botič 2
Botič 3
Další soubory: Základní údaje - popis
Články: