Veřejná prostranství města Svitavy

Soutěže: Urbanistický projekt roku 2019
Zkráceně: Veřejná prostranství města Svitavy
Ulice: Svitavy
Město: Svitavy 56802
Kraj: Pardubický

Popis objektu:

Územní studie se primárně zabývá rozvojem systému veřejných prostranství města Svitavy, včetně specifikace jejich atributů a vzájemných funkčních a kompozičních vazeb. Autorský kolektiv při zpracování této studie velmi silně zohledňoval systémový aspekt návrhu a vymezená tři základní (negativní) specifika města.

Záměrem autorů bylo dosáhnout zlepšení kvality života ve městě s nápravou negativních specifik.

Navrhované řešení prokazuje, že formulované požadavky zadání jsou ve městě splnitelné a mohou přispět ke zlepšení života obyvatel a k postupnému naplňování udržitelného rozvoje.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Roman Svojanovský a kolektiv: Monika Baráková, František Stratil, Petra Handlířová, Adéla Chroboczková, Radim Klíč, Oldřich Mervart
Pavel Šimek a kolektiv: Anna Svobodová, Pavla Mudráková, Pavel Šimek ml., Stanislava Hasoňová, Martin Kovář
Petr Kučera a kolektiv: Jozef Sedláček, Barbora Náhlíková, Irena Kučerová
Projektant: Ing. Pavel Šimek – FLORART
Přihlašovatel: Město Svitavy
Investor: Město Svitavy