NOVÁ ZKUŠEBNA EXHALACÍ ČESANA - JIH, Mladá Boleslav

Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2020
Zkráceně: NOVÁ ZKUŠEBNA EXHALACÍ ČESANA - JIH, Mladá Boleslav
Ulice:
Město: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský

Popis objektu:

Budova nové zkušebny exhalací se nachází v centru vznikajícího areálu Škoda – auto a. s. na území bývalého Lihovaru. Tento prostor se nachází v jihozápadní části města Mladá Boleslav v území podél řeky Jizery, které bylo tradičně věnované průmyslové funkci. Areál je vymezen Ptáckou ulicí z východní strany, řekou Jizera ze západní, ulicí U zastávky ze severní strany a říčkou Klenice z jižní. Celé údolní území přiléhá k ostrohu, na kterém leží centrum Mladé Boleslavi, její staré město a dominantní Mladoboleslavský hrad.

V dnešní době je v nově vznikajícím areálu dokončená novostavba Zkušebního centra agregátů (ZkCA), které se díky své hmotě stalo novou dominantou území. V návaznosti na tento objekt je již realizováno několik menších souvisejících staveb infrastruktury, jako například vnitroareálová čerpací stanice nebo odpadové hospodářství a hlavní vjezd do areálu s vrátnicí. Kromě těchto novostaveb je v území několik staveb pozůstalých z původního komplexu, i když většina původního lihovaru byla již v minulosti demolována a území je připraveno pro budoucí výstavbu.

Nová zkušebna exhalací vznikla v souladu s dříve vypracovaným generelem společnosti Škoda auto a. s. pro toto území. Je umístěna v návaznosti na objekt ZkCA, se kterým sousedí přes vnitroareálovou komunikaci, a na který navazuje především svou čelní fasádou směrem k Ptácké ulici. Tato fronta bude nicméně do budoucna zastavěna plánovanými objekty, které vzniknou v areálu v přímém sousedství Ptácké ulice a Starého města. Areál spadá svou částí do zóny památkové ochrany města, území dotčené stavbou Nové zkušebny exhalací se, ale s touto zónou míjí.

Typologický druh stavby: Stavby pro průmysl (výrobní závody, energetické centrum, sklady)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ano
Autor: Hlaváček - architekti s.r.o.: Michal Hlaváček, Tomáš Skřivan, Ditta Johanovská, Josef
Projektant: Hlaváček - architekti s.r.o.
Dodavatel: B.P.B.P. a.s., Bielsko Biala
Přihlašovatel: Hlaváček - architekti s.r.o.
Investor: ŠKODA AUTO a.s.
Plány:
SITUACE
ŘEZY 1
ŘEZY 2
Další soubory:
Články: