9. Přístavba pavilonu /odborné učebny/ na 2.ZŠ Beroun

Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2020
Zkráceně: Přístavba pavilonu /odborné učebny/ na 2.ZŠ Beroun
Ulice: Preislerova 1335
Město: Beroun
Kraj: Středočeský
Počet hlasů: 282

Popis objektu:

Základní škola v Preislerově ulici je velká městská škola sídlištního typu založená v roce 1961. Je úplnou základní školou, která poskytuje vzdělání cca 540 dětem ve věku od šesti do patnácti let. Součástí školy je školní družina. Od září 2010 je ve školním areálu umístěna i mateřská škola, nový název zní 2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335. Škola je umístěna ve výhodné poloze pro děti z blízkého sídliště a ostatní přilehlé zástavby a disponuje jedinečným, uzavřeným areálem s šesti různě zaměřenými pavilony, školním stadionem, parkovými plochami a zahradou. Prostorové podmínky ZŠ vzhledem k ostatním školám ve městě lze označit za nadstandardní.

Nový dvoupodlažní a částečně podsklepený bezbariérový pavilon se sedmi odbornými učebnami na výuku cizích jazyků, zeměpisu, fyziky, chemie a učebny pěstitelských prací v návaznosti na školní pozemek vznikl na severní straně areálu základní školy. Jeho součástí jsou šatny, kabinety, výtah, bezbariérové sociální zařízení a propojovací krček.

Tvůrčímu týmu se podařilo navrhnout přístavbu pavilonu, která hmotově i vizuálně koresponduje s ostatními stavbami v areálu školy, podřizuje se původní koncepci a stávajícím objektům nekonkuruje. Zároveň je ale navržena moderně a je patrné, že se opravdu jedná o novostavbu.

Důležitými architektonickými prvky pavilonu je členění na část s učebnami, část se sociálním zařízením a schodišťovou sekci, členění oken a řešení vstupů do budovy. Navržené řešení fasád využívá i kontrastu rozdílných materiálů - omítky na zateplovacím systému, dominantní prosklené plochy a obkladové fasádní desky z vláknocementu.

Na projekt Přístavba pavilonu na 2. ZŠ získalo Město Beroun dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, dotace byla poskytnuta nejen na stavbu samotnou, ale i na všechno vybavení, nábytek, mobiliář i na učební pomůcky. Celkové náklady stavby včetně vybavení činily 71,6 mil. Kč a doba výstavby byla 14 měsíců.

Typologický druh stavby: Stavby pro vzdělávání, vědu a výzkum (školy, laboratoře, školky)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: Martin Hlaváček, Martin Halaška
Projektant: Hlaváček a Partner s.r.o.; Spektra, spol. s r.o.
Dodavatel: ACG-Real s.r.o.
Přihlašovatel: Město Beroun
Investor: Město Beroun
Plány:
SITUACE
Další soubory:
Články: