25. Základní škola Amos, Psáry

Ceny:
Titul v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2020
Nominace na titul v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2020
Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2020
Zkráceně: Základní škola Amos, Psáry
Ulice: Pražská 1000
Město: Psáry
Kraj: Středočeský
Počet hlasů: 20

Popis objektu:

Areál nové školy vytváří v kontextu obce místo s vlastní identitou, které navzdory své velikosti není ve významovém ani prostorovém konfliktu se stávající zástavbou a jejími přirozenými centry. Budova a její vstupní prostranství ukončují urbanistickou osu vedoucí k návsi a dávají jí potenciál živé obecní komunikace s přirozeně fungujícím parterem. Komunitní charakter budovy je podpořen veřejnou knihovnou v exponovaném nároží orientovanou směrem k obci.

Škola je zasazena do mírného svahu a pracuje s rozdílnou podlažností vůči vstupnímu prostranství a směrem do areálu. Budova je rozčleněná na dílčí stavební hmoty, které se měřítkem co nejvíce přibližují stavbám v okolí. Tvář školy vůči obci určují výškově dominantní dvoupodlažní objekty s archetypálním výrazem inspirovaným vesnickými hospodářskými staveními, které obsahují především učebny a administrativu. Mezi sebou svírají nižší kvádrovitý objekt jídelny a tělocvičen. V kontrastu s minimalistickým materiálovým řešením výukových objektů se prezentuje výrazně profilovanou, ale celkově kompaktní fasádou z dřevěných lamel pracující s různými stupni průhlednosti podle potřeb vnitřních prostorů.

 

Typologický druh stavby: Stavby pro vzdělávání, vědu a výzkum (školy, laboratoře, školky)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ano
Autor: Ondřej Píhrt, Štefan Šulek, Ondřej Laciga
Projektant: SOA architekti, s.r.o.; Projekt Centrum NOVA, s.r.o.
Dodavatel: PKS stavby a.s.
Spoluautor: Irena Vojtová, Pavel Směták, Tereza Březovská
Přihlašovatel: PKS stavby a.s.
Investor: Obec Psáry
Plány:
SITUACE
Půdorys schéma
ŘEZ
Další soubory: PENB
Články: